Studium na Pedagogické fakultě brněnské Masarykovy univerzity dokončila v roce 1977. Po absolutoriu dostala umístěnku do Svitav. Škole zůstala věrná po celou dobu své profesní dráhy. Ředitelkou školy se stala v červenci 2004. Vedení školy pro ni znamenalo přirozené vyvrcholení její kariéry, která se tímto školním rokem završuje.

Škole obětovala profesní i soukromý život. Ale nebyla to oběť v pravém slova smyslu, neboť každý žák, zaměstnanec i široký okruh rodičů, všichni byli její srdeční záležitostí.

„Po celou dobu svého působení se snažila, aby všechny pracovní dny byly zality sluncem, a i když se sem tam objevil nějaký ten mráček v podobě problému, snažila se, aby co možná nejrychleji zmizel. Byla nejen skvělou ředitelkou, manažerkou, kolegyní, kamarádkou, zpovědní vrbou, ale také empatickou a intuitivní osobností," říkají její kolegové. V paměti žáků, podle nich, zůstane nezapomenutelně vryta nejen jako výborná matematička, žena s velkým kulturním i politickým rozhledem, ale hlavně jako kantorka se srdcem na dlani.

„Milá Věro, děkujeme za všechny okamžiky ve tvé společnosti, za každou drobnost, ale i velkou pomoc při řešení problémů, kterou jsi pro nás, pro naše žáky i rodiče za celou dobu svého působení nesčetněkrát vykonala," vzkazují zaměstnanci školy.   (pd)