Pořadatelé očekávají účast nejlepších sekáčů z celé ČR. Třicítka soutěžících se pustí do kosení jednoho aru vzrostlé trávy v místě, kde se říká Na obíckách. „Při soutěžích o nejlepší sekáče se kromě docíleného času pokosu soutěžního obrazce (10x10m muži a 10x5 m ženy), posuzuje kvalita pokosu. Soutěžní díl seká soutěžící celý jednou kosou. Pouze v případě přetržení kosy, nebo zlomení kosiště, lze vadný díl vyměnit,“ vysvětluje organizátor soutěže a zastupitel obce Úherčice Vít Žďárský. „Budeme rádi, když budou sekáči kosit v kroj, nebo alespoň jeho části či historickém pracovním oděvu. Sekáči mohou sekat i bosí, muži případně i do půl těla“.

Soutěží se v těchto kategoriích:
a) Muži pokos 10x10m (1 ar)
b) Ženy a děti do 15 let 10x5m
c) Děti (do 10 let) 5x3m

Zápis soutěžících je v 16 hodin, startovné se neplatí, o občerstvení bude postaráno.   (bn)