„Věříme, že si k novým nádobám občané najdou cestu a toto zintenzivnění systému třídění odpadů bude dalším krokem ke snížení celkového ročního množství vyprodukovaného komunálního odpadu,“ vysvětluje pracovník odboru životního prostředí Michal Nedoma.

Patří do nich konzervy a plechovky

Do šedých kontejnerů mohou lidé vhazovat drobný kovový odpad – například konzervy od potravin, plechovky od piva nebo nealkoholických nápojů, kovové obaly od kosmetiky, které dosud končil v komunálním odpadu nebo v lepším případě ve sběrném dvoře.

Kontejnery nebudou prozatím k dispozici po celém městě, ale jen ve vybraných lokalitách. Město si chce v pilotním provozu ověřit, jak budou lidé ke třídění kovového odpadu přistupovat. „Uvidíme, jak budou občané tyto kontejnery využívat. Po vyhodnocení se teprve rozhodneme, jestli síť těchto kontejnerů bude rozšířena, nebo nebude,“ upřesnil vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš.

Nové kontejnery na biologický odpad

S blížícím se podzimem město rovněž rozšíří počet sběrných míst pro svoz biologického odpadu. Čtyři nové velkoobjemové kontejnery budou podle Marka Antoše umístěny především v blízkosti zahrádkářských kolonií. „Myslím, že tento systém je docela využívaný. Věříme, že to přispěje k čistotě i ke komfortu pro obyvatele. A myslíme si, že to bude mít vliv i na množství biologického odpadu, který je ukládán do nádob na komunální odpad nebo na skládku,“ vysvětluje Marek Antoš.

Do celkem sedmi velkokapacitních kontejnerů mohou lidé ukládat odpad, jako je listí, tráva, plevel, rostlinné zbytky, odřezky stromů a keřů, štěpka, spadané ovoce. Biologický odpad je následně zpracováván v městské kompostárně.

Městu se za poslední dva roky podařilo množství zpracovaného biologického odpadu navýšit více než stonásobně. Vloni to bylo přes 500 tun. Letos je to prozatím kolem sto tun, ale hlavní nápor se očekává s přicházejícím podzimem.

Města a obce v Pardubickém kraji musí mít při nakládání s odpady na paměti plán odpadového hospodářství, který do roku 2025 stanovuje konkrétní limity pro množství komunálního a vytříděného odpadu.

„Tento plán je nastavený docela optimisticky. Nám se ho plnit nedaří, přestože máme docela dobré výsledky v třídění,“ říká Marek Antoš. Řešením podle radnice nejsou ani nejrůznější motivační systémy, které zavedli například v Moravské Třebové nebo Ústí nad Orlicí, které mají svoje specifické problémy.