„Růžový palouček si generace lidí vybavují díky Starým pověstem českým od Aloise Jiráska,“ podotýká Miloš Krejčí, autor nové stezky na Růžovém paloučku. Jenže dnešní mládež podle něho už pověsti skoro nezná. Nová stezka jim atraktivní formou přiblíží nejen samotný park, ale i historické souvislosti. „Růžový palouček je přístupný celý rok zdarma. Není v našich silách zajistit služby průvodce, proto jsme vytvořili naučnou stezku,“ vysvětluje Milan Janecký, jednatel Spolku přátel Růžového paloučku.

Stezka má třináct zastavení. „Zdůraznili jsme mimo jiné ideu toho, že exulanti, kteří odtud odešli, nemají dosud v Čechách žádný pomník nebo památník, ke kterému by se mohli vracet. Snad v budoucnu jim dáme příležitost a tímto směrem chceme Růžový palouček zvelebovat. Dosud byl zvýrazněný jako památník českých bratří, nyní se stezka věnuje celému exulantství,“ říká Miloš Krejčí. Sám má k místu téměř osobní vztah. „Jeden z mých předků Václav Klejch Lažanský byl známý exulant, který do Čech distribuoval zakázanou literaturu. Měl blízko k paloučku a i do svého vydavatelského znaku vložil růži,“ připomíná Miloš Krejčí.

Při cestě na Růžový palouček je dobré přibalit chytrý telefon. Na několika panelech se nacházejí QR kódy. „Umožní, aby návštěvník procházel park s více vjemy. Odkazy vedou na internet, kde jsou zvukové záznamy a videa,“ dodává Miloš Krejčí.

NOVÁ STEZKA

13 zastavení naučné stezky Růžový palouček:

• Růžový palouček
• Památník českým bratřím
• Pověsti o původu Růžového paloučku
• Pověsti a první literární zmínky o Paloučku
• Alois Jirásek - Staré pověsti české
• Český exil v 16. až 18. století - náboženský
• České vystěhovalectví 19. a počátku 20. století
• Politický exil za totality 20. století
• Vlny českého exulantství a Češi ve světě
• Václav Klejch Lažanský - světlo v temnu
• Jan Ámos Komenský a jednota bratrská
• Slavnosti, spolková činnost a péče o Palouček
• Park Růžového paloučku