V listopadu se na celkem pěti frekventovaných místech v Litomyšli objeví moderní šedivé kontejnery na kovové odpady. Najdete je na parkovišti u supermarketů Penny, Albert a Billa, na Komenského náměstí a ulici 17. listopadu.

„Město při třídění této komodity nepředpokládá využívání ostatních klasických sběrných míst. Jsme přesvědčeni, že je jich v domácnostech omezené množství, a lze tedy k odkládání využívat pravidelné cesty během větších nákupů potravin. Nadále existuje možnost odkládat tuto komoditu ve sběrném dvoře,“ uvedl vedoucí odboru místního a silničního hospodářství Pavel Jiráň.

Do kontejnerů nepatří plechovky od barev, stlačené nádoby od kosmetiky a dalších sprejů, obaly použité při manipulaci s benzinem, oleji a ředidly. „Prosíme občany, aby plechovky, pokud to bude možné, vymývali a sešlapávali. Usnadní tím další zpracování a transport,“ dodal Pavel Jiráň.  V následujících týdnech se ve městě také objeví více kontejnerů na elektroodpad, pracovní skupina pro životní prostředí doporučila rozšíření stávajícího počtu o tři kusy v ulicích Kornická, Na Prokopu a na Komenského náměstí.