Doba, kdy se participativní rozpočty stanou běžnou součástí správy věcí veřejných, však alespoň podle plánů většiny radnic v Pardubickém kraji není daleko.

Měst zvolna přibývá

Už osmým rokem umožňuje lidem spolurozhodovat o směřování části veřejných prostředků radnice v Ústí nad Orlicí. „V letošním roce se jedná o celkovou částku 2,6 milionů korun, což představuje zhruba dvě a půl procenta výdajů rozpočtové kapitoly investice a rozvoj,“ potvrzuje orlickoústecký starosta Petr Hájek. V rámci celkových výdajů rozpočtu města jde o méně než jedno procento.

Participativní rozpočet, který se týká okrajových částí města, funguje v Ústí od roku 2012. Návrhy mohou lidé podávat prostřednictvím osadních výborů.

Nově se možnost navrhovat využití části veřejných prostředků od letošního roku otevřela lidem rovněž v Moravské Třebové a Lanškrouně.

V Moravské Třebové mohou participativní rozpočet využít obyvatelé Boršova, Sušic a Udánek. „Město v tomto roce poprvé umožní občanům tří místních částí se zapojit do rozhodování jak vynaložit částku 100 tisíc korun na danou část obce. Nyní se celý proces rozbíhá,“ přiblížil starosta Moravské Třebové Tomáš Kolkop. Z pohledu kapitálových výdajů (92 milionů) představuje částka vyhrazená na participativní rozpočet tři desetiny procenta.

Jan Ropek.
ROZHOVOR: Každému dřív nebo později dojde dech

Sto, tři sta, ale i osm set tisíc

Podle místostarosty Miloše Mičky aktuálně probíhají konkrétní jednání na úrovni samosprávných komisí. „Participativní rozpočtování je postup, jak občané města mohou vstoupit do rozpočtového procesu a ovlivnit tak, na co budou vynaloženy veřejné finance. Tímto krokem chceme posílit důvěru občanů a zvýšit transparentnost ve vynakládání veřejných prostředků,“ vysvětluje.

Návrhy projektů mohou obyvatelé podávat do konce května. V průběhu června proběhnou veřejné prezentace podaných projektů. Pracovníci radnice do konce srpna vyhodnotí, zda je projekt možné realizovat. O návrzích, které projdou hodnocením, budou občané Boršova, Sušic a Udánek hlasovat poslední týden září. Výsledky budou zveřejněny po sečtení hlasů a následně proběhne vyhlášení vítězných projektů. Realizace se rozběhne už od října letošního roku.

Participativní rozpočet mohou lidé využít rovněž v Lanškrouně. „Participativní rozpočet je velká příležitost pro občany spolupodílet se na tvorbě celkového vzhledu města a zlepšení života v něm. Zároveň je to nový způsob, jak může město získat náměty na možné úpravy a oživení veřejných prostranství či budov,“ říká starosta Radim Vetchý.

„Občané Lanškrouna, ale i místní spolky, mohou navrhovat projekty do výše 800 tisíc korun. Může se jednat o investiční projekty, ale žádat lze i o podporu na komunitní, volnočasové, kulturní či sportovní aktivity zajišťované přímo navrhovatelem projektu,“ vysvětluje radní Hynek Brýdl. V kapitálové části (150 milionů) představuje participativní rozpočet zhruba půl procenta.

Návrhy mohou lidé podávat do konce července. Během září a října se s projekty seznámí veřejnost na webových stránkách a v městských novinách. Následovat bude hlasování, které proběhne v první polovině listopadu. Vítězné projekty se pak stanou součástí rozpočtu na příští rok.

O zavedení participativních rozpočtů aktuálně uvažují i další města v kraji. Holice podle starosty Ondřeje Výborného přizvou občany k rozhodování o rozpočtových výdajích už v příštím roce.

Podobně uvažují radní v Litomyšli. „Vedení města připravuje zavedení participativního rozpočtu. V červnu je naplánována první schůzka. Jedeme se informovat do Říčan, kde už participativní rozpočet nějaký čas v praxi funguje. Termín zavedení si zatím neodvažuji odhadnout,“ informoval tiskový mluvčí Michele Vojáček. Jasno mají rovněž v Chrudimi. "Naše koalice chce participativní rozpočet zavést v co nejkratší době. Je dobře, když si každý občan může určit, kam naše společné peníze jdou," říká starosta František Pilný.

Do poutního areálu v Králíkách bude vstup bez bariér.
Do poutního areálu v Králíkách bude vstup bez bariér

Inspirace u dětí

„O této možnosti do budoucna uvažujeme. Chceme začít u nejmenších, dětí základních škol. Na počátku školního roku 2019/2020 žáci navrhnou projekty – úpravy veřejných prostranství ve městě podle představ, přání či potřeb dětí. Máme v úmyslu s dětmi návrhy jednotlivých projektů vyhodnotit a následně nejkvalitnější realizovat. Předpokládáme částku do 100 tisíc korun,“ nastínila starostka Přelouče Irena Burešová.

Zavedení participativního rozpočtu do budoucna nevylučují ani ve Svitavách nebo Žamberku. „Snažíme se sbírat podněty od občanů a průběžně je připravovat, aby mohly být zařazeny do rozpočtu následujícího roku. Zvažujeme zda nevyčleníme částku z rozpočtu, kde by občané mohli rozhodnout, na co finance použít,“ říká svitavský starosta David Šimek. „Tuto novinku s prvky přímé demokracie registrujeme a rozhodně o jejím zavedení budeme diskutovat,“ sdělil starosta Žamberku Oldřich Jedlička.

Naproti tomu třeba Pardubice nebo Polička o participativních rozpočtech neuvažují. "O participativní tvorbě rozpočtu zatím neuvažujeme, nicméně i tak mnoho věcí v rozpočtu vzniká během celého roku na základě požadavků a potřeb obyvatel města," připomíná starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Evropská unie
O hlasy v Evropských volbách usilují i kandidáti z Pardubického kraje