„Počty napadených stromů nebudou tak strmě stoupat jako v předchozích čtyřech letech, ale i tak namnožený kůrovec bude působit výrazné problémy a je nutné napadené stromy vyhledávat a zpracovávat,“ říká analytik ochrany lesa Ladislav Půlpán z Lesů České republiky.

Rojení kůrovců je ve srovnání s předchozími roky časově posunuté. „Brouci první generace létali až do konce června. Znamená to, že v letošním roce budou dvě generace kůrovců, na horách jedna,“ vysvětluje Půlpán.

Nedávno se po koronavirové pauze sešel kvůli situaci v kraji kůrovcový štáb. „Dobrou zprávou je, že se pravděpodobně nenaplní predikce týkající se šíření kůrovce na území kraje. Proti loňskému roku jsme na 185 procentech, což je však i podle zástupců Ministerstva zemědělství relativně dobré s tím, že nárůst se zpomalil,“ informoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Nemocnice Svitavy
S vestavbou ve Svitavské nemocnici se začne v létě

Situace není dobrá

Situace v lesích v kraji je ale i nadále závažná. Největší škody způsobuje kůrovec na Moravskotřebovsku, Svitavsku a v okolí Seče. Za první pololetí zpracovaly Lesy České republiky v Pardubickém kraji 192 tisíc metrů krychlových kůrovcem napadeného dřeva. Podle Ladislava Půlpána je to více než dvojnásobek stejného období loňského roku. „Potvrzuje to vážnost situace. Množství kůrovcového dříví je dále v lesích jiných vlastníků, kde je často se zpracováním problém,“ dodává odborník.

Pod palbu kritiky, že se v městských lesích kácí víc, než je nutné, se nedávno dostala lanškrounská radnice. To, že se pily těžební společnosti zakously do i dřeva zdravých stromů, starosta Radim Vetchý nepopírá. „Na doporučení odborného lesního hospodáře byly z důvodu prevence vykáceny nejen zjevně napadené stromy, ale také stromy přiléhající k ohnisku v okruhu přibližně 35 metrů,“ vysvětlil starosta. Nespokojení občané města tomu ale příliš nevěří, proto utvořili občanské sdružení a zadali si na lesní hospodaření města vypracování nezávislého posudku.

V lesích v kraji se však jen nekácí, současně probíhá i výsadba nových stromů. Podle hejtmana Netolického je plánována výsadba dvou milionů sazenic. Smrky, které kůrovec masivně napadá, by měly tvořit pouze 16 procent nově vysazených stromů.

Pernštejnlove 2019.
Festival Pernštejnlove zaplní nádvoří a valy zámku již příští týden

Dotační programy

Pro boj s kůrovcovou kalamitou mohou vlastníci lesů využít krajské dotační programy. Rozpočtové změny související s koronavirovými omezeními by se podle hejtmana „protikůrovcových“ dotací dotknout neměly. „I přes avizované změny ve struktuře krajských dotačních titulů nechceme škrtat v rámci dotací pro vlastníky lesů na odstraňování kůrovcového dřeva a oplocenky,“ potvrdil Martin Netolický.

Pokud jde o oplocenky krajský úřad aktuálně eviduje žádosti za šest milionů korun, které budou plně pokryté.

Dalších 300 tisíc korun rozdělí Pardubický kraj mezi menší vlastníky lesů do 50 hektarů. „Součástí jsou prostředky pro obce, jako zřizovatele jednotek dobrovolných hasičů, kteří se mohou do likvidace kůrovcového dřeva zapojit. Žadatelé mají možnost se o podporu z krajského rozpočtu hlásit až do konce září,“ upřesnil krajský radní pro oblast životního prostředí zemědělství a venkova Václav Kroutil.