Záliba za pět set, ale i za tři tisíce

Rozhodující pak mohou být nejen zájmy a přání samotného školáka, ale i výše zápisného. Kroužky v domech dětí a mládeže stojí zhruba od pěti set do dvou tisíc korun, školné v „zuškách" přibližně od jedné tisícovky do třech tisíc. A to pro rodiny s nižšími příjmy nebo více dětmi může být problém. Pečlivě o musí zvažovat, který z kroužků a zájmových oborů vybrat, aby o ně školák záhy neztratil zájem a rodič si nezoufal, že vyhodil peníze oknem.
Pokud jde o vzdělávání v uměleckých oborech, ředitel ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí Jiří Tomášek rodičům doporučuje, aby své dítě pozorovali, k čemu inklinuje, a pak zvážili, jaké bude mít doma pro daný obor zázemí. „Pokud již někdo doma na hudební nástroj hrál, dítě už má představu, pokud ne, je vhodné si nechat dítě přezkoušet odborníkem, ten by mohl poradit, k čemu má  dítě vlohy. Každý máme  jiné fyzické i jiné mentální předpoklady," podotýká Jiří Tomášek. Praxe ukáže, zda šlo o rozhodnutí správné. Ale co když za několik týdnů či měsíců přijde školák s tím, že už ho to nebaví? Má ho rodič nutit pokračovat, nebo vyhovět jeho přání? „Zkušenost je taková, že u každého dítěte přijde okamžik, kdy váhá a nechce v tom svém zájmu pokračovat. Pak záleží na souhře mezi rodičem a učitelem, jakým způsobem krizi překlenou. V drtivé většině se  překlenout dá bez obtíží – při dobrém vedení a za spolupráce rodiny. Jsou však i případy, kdy rozpory jsou natolik hluboké, že dítě nemůže pokračovat. A pak je otázkou, zda hledat něco jiného," dodal ředitel ústecké „zušky".
I když mimoškolní aktivity mohou znamenat průvan v peněžence, řada rodičů zaplatí zápisné či školné bez váhání. „Spočítala jsem si, že kroužky nás budou stát zhruba tři tisíce na pololetí," říká maminka třeťačky z Ústí nad Orlicí a jedním dechem dodává: „Považuji to ale za rozumnou investici, dítě se alespoň něco nového naučí." 

Devatero rad pro  rodiče školáků:
1. Naslouchejte zájmům svého dítěte.
2. Důležitá je dobrá parta.
3. Nejdříve stačí „ochutnat".
4. Nemusíte mít nutně génia.
5. Nechte své dítě užívat si dětství.
6. Myslete na celkový rozvoj dětské osobnosti.
7. Hledejte kontakty a reference.
8. Vyžadujte zpětnou vazbu.
9. Myslete s předstihem i na prázdniny.

(Devatero rad sestavila  pro rodiče, kteří vybírají mimoškolní aktivity, Česká rada dětí a mládeže na stránkách www.kamchodit.cz).