„Je potřeba počítat s výrazným omezením, které ale přinese zásadní zlepšení na této velmi vytížené komunikaci,“ vysvětlil svitavský místostarosta Pavel Čížek. „Postup prací je uspořádán do jednotlivých etap s ohledem na zachování silničního provozu a s částečnými uzavírkami silnic prvních tříd,“ upřesnil Čížek. Jak dodal, pracovat se většinou bude po jednotlivých úsecích na jedné polovině komunikace při zachování kyvadlového provozu. Stavební práce jsou rozdělené do tří navazujících etap. Nejnáročnější z hlediska objízdných tras – jak pro tranzitní, tak i místní dopravu – bude hned první etapa.

Průjezd silničním ramenem z okružní křižovatky na Lanškroun bude uzavřen úplně. Jen z poloviny bude uzavřena silnice na Litomyšl a polovina ramene na Moravskou Třebovou. Tranzit od Brna na Lanškroun bude kompletně odkloněn po silnici na Moravskou Třebovou a na křižovatce silnice I/35 bude doprava pokračovat do jednotlivých směrů.

„Při opravě dojde k propojení investice města a pardubického Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Město vybuduje na ulici T. G. Masaryka novou kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení a přechody pro chodce,“ popsal Pavel Čížek. ŘSD zajistí pokrytí vozovky novým živičným povrchem v úseku od finančního úřadu po restauraci Národní dům, opraví velký kruhový objezd před budovou policie a vybuduje kruhový objezd před gymnáziem.

„Souběžně budou probíhat práce, které zasahují pod povrch vozovky a oprava velkého kruhového objezdu. Následovat bude stavba objezdu před gymnáziem a finálně se vozovka pokryje novým povrchem,“ dodal místostarosta. Práce by měly být hotové do října.