Není malých obcí

„Jsem rád, že jsem mohl v prostorách Senátu uvítat a hlavně v krásné Valdštejnské zahradě pražskému publiku představit tuto skvělou kapelu. Dechová hudba a venkov patří k sobě," říká Petr Šilar. „Mojí celoživotní prioritou je právě venkov a zemědělství a i toto je jedna z možností prezentace našeho regionu s potvrzením toho, že není malých obcí a všude žijí lidé, kteří si zaslouží pozornost a podporu. Všem muzikantům Řetůvanky, pod vedením kapelníka Jiřího Zemana, děkuji za krásné vystoupení. Ať jim i nadále vydrží elán a ve vztazích nepřehlédnutelně kamarádská atmosféra," uzavírá senátor.
Dechová hudba Řetůvanka vznikla na podzim roku 2006 v obci Řetůvka rozkládající se v malebném údolí kolem potoka s místním názvem „Husí Krk", o její založení se zasloužili manželé Věra a Jiří Zemanovi. Z původně malé party muzikantů zanedlouho vzniklo těleso s počtem pětadvaceti hráčů. Všichni tito amatérští muzikanti se pod taktovkou kapelníka Jiřího Zemana ihned a s velkým nadšením vrhli do přípravy repertoáru, ve kterém vsadili na skladby osvědčených a populárních autorů – Karla Vacka, Ladislava Kubeše a Jaromíra Vejvody.
Už od těchto prvních vystoupení si Řetůvanka získávala stále více příznivců a obdivovatelů. S postupem času se rozšiřoval repertoár o další skladby i autory. Za zmínku určitě stojí jejich dnes již tradiční vystupování na českotřebovských oslavách Dne matek, pořádaných městskou organizací KDU-ČSL v České Třebové  – potažmo Koalicí pro Pardubický kraj, viz následující odkaz:  http://www.zpravodaj.probit.cz/2012/5_12_
WEB/Den_matek_Javorka13_5.htm.

Fandí i mládí

Není bez zajímavosti, že tato kapela má mnoho posluchačů a fanoušků mezi mladší generací, což lze zdůvodnit i jejím personálním složením. Účinkují zde totiž většinou mladí muzikanti. To vše dává tomuto tělesu jistou výjimečnost nejen v orlickoústeckém regionu. Během své existence, hrála Řetůvanka na různých společenských akcích i soutěžích a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Koncerty Kulturního léta Senátu 2012 ve Valdštejnské zahradě budou po celé prázdniny pokračovat. Například vystoupením brněnské kapely Svítání, a to 19. července – tentokrát pod záštitou senátora Stanislava Juránka. A pak si určitě nenechte ujít 2. srpna pardubický Sunday Sextet, kdy záštitu přijala senátorka Miluše Horská.

Petr Čada, okresní předseda KDU-ČSL Ústí nad Orlic