5. prosince 1923 se v Ústí nad Orlicí narodil hudebník, novinář a politik PhDr. Jan ZELENKA, CSc.
Jan Zelenka
Již na gymnazijních studiích se Jan Zelenka rozhodl věnovat hudbě. V této době vedl v Ústí nad Orlicí dětský pěvecký sbor a byl spoluorganizátorem hudebně-kulturního života ve městě. Sám velmi často vystupoval na tradičních Ústeckých hudebních pátcích. Byl jedním z prvních úspěšných žáků ústecké hudební školy.
Po maturitě začal studovat na pražské konzervatoři, obor dirigování a skladbu. Jeho hudební dráhu však přerušila po druhé světové válce plicní choroba. Jan byl nucen si vybrat jiné povolání. Začal studovat filozofii a žurnalistiku na Karlově univerzitě. Po uzdravení zůstala hudba jeho druhou profesí. Přestože řídil jen orchestry a sborová tělesa lehčího žánru, dostal příležitost dirigovat ve dnech 14. a 15. prosince 1972 dva koncerty Státní filharmonie Brno, jimiž byl zahájen cyklus abonentních koncertů populární hudby. Na programu byla díla Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Sergeje Rachmaninova. Po skončení vysokoškolských studií pracoval krátkou dobu v diplomatických službách, později postupně jako šéfredaktor Večerní Prahy (1962–1966), redaktor a zpravodaj Československé tiskové kanceláře. V letech 1967–1968 řídil kulturně politický týdeník Literární noviny a krátkou dobu časopis Květy. V roce 1969 byl postaven do čela Československé televize.
V Československé televizi se spoluautorsky podílel na televizních programech „Hudba z respiria" (1971-1991), „Vysílá studio Jezerka" (1974-1990) a „Křeslo pro hosta" (1980-1989).
V roce 1971 byl zvolen poslancem Sněmovny lidu Federálního shromáždění za okres Ústí nad Orlicí.
Málo se ví, že Jan Zelenka překládal z němčiny a z angličtiny. Přeložil např. vědeckofantastické povídky anglického autora Avrama Davidsona, které vyšly v nakladatelství Odeon v roce 1977 pod názvem „Šestá roční doba". 2. prosince 1983 u příležitosti jeho šedesátých narozenin mu bylo uděleno čestné občanství města Ústí nad Orlicí. Jan Zelenka zemřel 21. února 1998 v Praze. Foto: Ústecký kulturní zpravodaj. 1983, č. 12, s. 7.
Zdroj: www.muzeum-uo.cz/cz/kalendarium