Ve spolupráci s Městským muzeem v Ústí nad Orlicí přinášíme rubriku, která je věnována výročím osobností se vztahem k Orlickoústecku.

Václav Bíbus

10. dubna 1899 se v Ústí nad Orlicí narodil živnostník, politický vězeň Václav BÍBUS.

Ze vzpomínek jeho syna Josefa Bíbuse: „Otec byl ve svém rodném městě osobou nesmírně populární. Před druhou světovou válkou byl okrskovým náčelníkem Orla, působil jako herec i režisér místního ochotnického divadla, zpíval v Cecilské hudební jednotě, to mu ostatně vydrželo, kromě doby, kdy byl ve vězení, až do smrti. Opomenout nelze ani jeho funkci ve fotbalovém oddílu SK Ústí nad Orlicí. Na konci války se stal členem Revolučního národního výboru v Ústí nad Orlicí, pak členem Zemského národního výboru v Praze. Ve volbách v roce 1946 kandidoval za Československou stranu lidovou, jejíhož městského i okresního výboru byl předsedou. To vše je třeba předeslat, protože otec po únoru 1948 opustil všechny funkce v lidové straně. Jeho živnost také postupně přešla do komunálu a otec se živil manuálně. Ani to však nestačilo. Byl na něj vyvíjen nátlak, aby se do veřejných funkcí vrátil. Když to odmítl, byl v roce 1953 povolán na mimořádné cvičení do PTP. Zřejmě to byla první výstraha. Protože se po jeho návratu domů nic nezměnilo, byl 27. října 1954 zatčen a odvezen do vyšetřovací vazby v Pardubicích a Chrudimi. Byl obviněn snad z ukrytí vysílačky a pistole, ale my jsme se ho po návratu na tyto věci neptali.“

Václav Bíbus byl 25. ledna 1955 odsouzen tehdejším Krajským soudem v Pardubicích z velezrady, a to na 12 let odnětí svobody, propadnutí celého jmění, ztráty čestných práv občanských a propadnutí věci. Trest si odpykával na Mírově. V roce 1960 byl na amnestii propuštěn. Vrátil se zpět do Ústí a vzhledem k jeho zhoršujícímu se zdravotnímu stavu mu byl vyměřen invalidní důchod. Zemřel v Ústí nad Orlicí 20. dubna 1966.

Rehabilitován byl Krajským soudem v Hradci Králové 23. listopadu 1990.

Foto: MM ÚO, fond fotografií, inv.č. F6707.

Zdroj: www.muzeum-uo.cz/cz/kalendarium