Proces, který měl vést ke splavnění úseku, v minulosti zastavily ekologické organizace kvůli ochraně Slavíkových ostrovů u Přelouče. V oblasti se dlouhodobě vyskytují stovky modrásků. Pro místní to je navíc jedna z mála možností, kam vyrazit do přírody.

Ředitelství vodních cest proto nyní přišlo s novou trasou, kudy by kanál mohl vést. „Nové vedení vodní cesty by se mělo co nejvíce vyhnout celé evropsky významné lokalitě Louky u Přelouče. Novou trasu, která bude vybrána, bude nutné zanést do krajské územně plánovací dokumentace,“ uvedl pro ČTK mluvčí ŘVC Jan Bukovský, který dodal, že předložení dokumentace SEA krajskému úřadu ke zveřejnění a provedení vlastního procesu SEA se pokusí uskutečnit do prosince 2023. Výsledné stanovisko SEA může být vydáno na přelomu prvního a druhého čtvrtletí 2024.

Splavnění Labe

Rozhodnutí vlády o zrušení územní rezervy pro vodní koridor Dunaj-Odra-Labe se netýká možných úprav toku Labe v úseku od Pardubic po státní hranici ČR/Německo.

Ředitelství vodních cest vybíralo z 16 možností splavnění daného úseku, z toho tři byl neměly významně zasáhnout chráněné Louky u Přelouče. Výsledné řešení ale vyplyne až z hodnocení, které bude posuzovat vliv na životní prostředí.

Město Přelouč se o projekt splavnění zajímá řadu let. „Před dvaceti lety vznikly první návrhy na vybudování kanálu v Přelouči, který by umožnil splavnit Labe až do Pardubic, a zastupitelstvo města vždy jednomyslně projekt podporovalo a podporovat bude,“ uvedla v minulosti tehdejší starostka Přelouče Irena Burešová.

Zhruba takto by vypadala křižovatka všech tří částí kanálu u Přerova
Megalomanský kanál kolem České Třebové se nekoná. Obce rozjedou stavbu domů

Současný starosta je opatrnější. „Ano, město vždy tento projekt podporovalo. Ale také z důvodu, že součástí tohoto projektu bylo plánované koupaliště v nově vzniklé lokalitě. Zatím nás nikdo o ničem novém neinformoval. Jsem nakloněn k jakémukoli jednání. Ale moc bych chtěl, aby součástí tohoto projektu zůstalo právě zmíněné koupaliště,“ sdělil starosta Přelouče Martin Šmíd.

Nákladní i rekreační lodě

Podle mluvčího ŘVC by budoucí splavnění mělo pojmout lodě do délky 84 metrů. A to jak nákladní, tak i rekreační a osobní. Součástí projektu má být také modernizace plavební komory Srnojedy a výstavba veřejného přístavu v Pardubicích. Přístavy by přijímaly hlavně rekreační a osobní plavidla.

Vizualizace DOL
Plavební kanál Dunaj-Odra-Labe nebude, Pardubice i Třebová tak mohou stavět

Podle primátora Pardubic Jana Nadrchala hraje splavnění Labe pro Pardubice jednu z klíčových rolí. „Chceme pokračovat v dlouhodobých aktivitách vědoucích ke splavnění Labe minimálně pro rekreační plavbu. Město tento záměr dlouhou dobu podporuje, považujeme ho za klíčové strategické rozhodnutí, které napomůže rozvoji Pardubic nejen z pohledu cestovního ruchu, ale také průmyslu,“ sdělil primátor Jan Nadrchal.

Rada Pardubického kraje i Rada města Pardubic proto ujednaly společné usnesení. „Samosprávy Pardubického kraje a Statutárního města Pardubic se shodují na důležitosti pokračování příprav splavnění Labe do Pardubic až po soutok s řekou Chrudimkou včetně veškeré navazující infrastruktury, a to bez ohledu na aktuální zastavení příprav projektu Dunaj-Odra-Labe,“ řekl hejtman Martin Netolický, podle kterého má tento projekt velký smysl.

Na pohled možná obyčejná vila skrývá neobyčejná tajemství.
K dokončení oprav tajemné Larischovy vily chybějí miliony. Vznikne tam muzeum

Podporovatelé kanálu, kteří vidí v této oblasti dopravy skrytý potenciál, už v minulosti tvrdili, že by se po vodě mohly vozit stavební materiály, posypová sůl nebo nadměrné náklady. Pozadu by nezůstala ani rekreační a sportovní plavba. Což by udělalo radost majitelům lodí. „Projekt má určitě smysl. Umožnilo by to napojení Pardubic na evropskou síť lodních cest, i pro rekreační plavbu. Také by se více využívaly plavební komory v Srnojedech a Pardubicích,“ dodal Martin Čížek, školitel vůdců malých plavidel.