„Po krajských volbách jsme předem avizovali, že v letošním roce využijeme práva, které nám dává školský zákon, a vyhlásíme konkurzy na ředitele škol, pedagogicko psychologických poraden a speciálních škol. Konkurzy jsou však zcela běžným postupem, který se uplatňuje také v dalších krajích,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Na Svitavsku se výběrová řízení týkají deseti školských zařízení. Konkurzy vyhlásí kraj během března, první výběrová řízení by měla proběhnout v dubnu.

Druhá kola kraj plánuje uskutečnit v květnu a červnu.