„Pan Souček neplní své povinnosti tak, jak mu to ukládá zákon o obcích, přičemž každý měsíc za svoji nepřítomnost dostává odměnu pět tisíc korun. Protestujeme proti takovému výkonu funkce radního města a žádáme starostu a ostatní koaliční zastupitele, aby v této věci neprodleně zjednali nápravu,“ žádá opozice.

Prohlášení podepsalo šest králických zastupitelů: Martin Hejkrlík, Jiří Pauk (Pravá pro Králíky), Pavel Strnad, Antonín Uhlíř (Naše Město), Miroslav Beran a Jiří Švanda (Občané Králicka).

Mimořádné jednání skončilo krachem

V polovině května se obrátili na starostu a požádali o svolání mimořádného zastupitelstva. Starosta Václav Kubín sice zastupitele svolal, na projednání jediného bodu programu ale nedošlo. Pět minut po zahájení bylo hotovo. Koaliční zastupitelé většinou osmi hlasů program jednání neschválili. Pro hlasoval s opozicí pouze jediný koaliční zastupitel.

„Chápu, že neúčast na jednáních může být považována za problém, zejména ze strany opozice, která byla dvanáct let v radniční koalici a potřebuje témata pro zviditelnění. V případě, že by zástupci opozice měli snahu zjistit postup řešení před zasláním požadavku na svolání mimořádného zastupitelstva, určitě by jim to bylo umožněno,“ ohrazuje se proti výtkám starosta Václav Kubín (Sportovci).

Radní Souček v opakované absenci na jednáních problém nevidí. Ostatně poté, co opozice navrhla jeho odvolání, má účast stoprocentní. „Pokud jsem v zahraničí, řádně studuji zasílané materiály, vyjadřuji se k nim e-maily, sms či telefonicky konzultuji případné problematiky s ostatními členy rady. Žijeme ve třetím tisíciletí a moderní technologie nám takovou komunikaci bez problému umožňují,“ říká.

Nastudujte si zákon, vzkázal opozici radní

Současně připomíná, že rada, která má pět členů, je usnášeníschopná už ve třech lidech. Starostovi se podle svých slov z neúčasti vždy předem řádně omluvil.

„Kolegům z opozice bych doporučil lépe si nastudovat příslušné právní normy, především jejich výkladovou část, kde by se dočetli, že pokud je zastupitel (analogicky i radní) na zasedání nepřítomen, žádné ustanovení zákona neporušuje, tím spíše když je řádně omluven,“ argumentuje Michal Souček, který za požadavkem opozice vidí politický boj.

Bod odvolání radního je aktuálně zařazen v programu řádného jednání zastupitelstva, které starosta svolal na pondělí 26. června.