S pochopením přijímáme veřejné aktivity, petice a protesty občanů, neboť sdílíme jejich obavy o zachování dostupnosti zdravotní péče a další osud druhého největšího zaměstnavatele regionu.

Miliony korun
V této souvislosti radní poukazují na stále platné usnesení litomyšlského zastupitelstva z června roku 2011, které trvá na zachování současného rozsahu poskytované zdravotní péče v Litomyšlské nemocnici.

Připomínají též skutečnost, že město zachování nemocnice po léta napomáhá prakticky každoročními finančními příspěvky v celkovém řádu desítek milionů korun! Z nich byly realizovány mj. nákupy mamografu, počítačového CT tomografu, operačního mikroskopu pro oční oddělení, videobronchoskopu, narkotizačního přístroje, vybavení Lékařské služby první pomoci resp. aktuálně kolonoskopu.

Pro lékaře zdejší nemocnice byly přednostně zajišťovány byty a také nyní, v době personální potřebnosti, nabízejí radní k nastěhování jeden vhodný byt ihned a další – zcela nové – v září.

Členové městské rady se osobně angažují v záležitosti přijetí primáře dětského oddělení a jeho celkové personální stabilizaci.

To a mnoho dalších nutných opatření je však především úkolem k řešení pro management a představenstvo nemocnice. Její zřizovatel – Pardubický kraj – by pak měl aktivně přispět k mediálnímu i faktickému zklidnění situace, neboť současný stav je nepochybně též výsledkem několikaletých diskuzí o potřebnosti zdejší nemocnice nebo některých jejích oddělení, či jejím případným sloučením s nemocnicí svitavskou. Nelze se divit, že do zařízení, jehož perspektiva byla a je zpochybňována, je nesnadné získávat potřebný odborně erudovaný personál.

Vedení města Litomyšle apeluje na všechny zainteresované strany včetně představenstev dalších nemocnic Pardubického kraje, aby prioritně hledaly řešení v možném – alespoň krátkodobém – lékařském obsazení zdejšího dětského oddělení tak, aby nedošlo k jeho uzavření a nebyl tak destabilizován i obor gynekologicko-porodnický.

V příštím týdnu plánuje vedení města jednání s managementem a předsedou představenstva Litomyšlské nemocnice. O jeho výsledcích budeme informovat.
⋌Michal Kortyš, Radomil Kašpar, Vojtěch Stříteský