Stanislava Švarcová

Potřebujete Pardubický kraj?
V současném systému státoprávního uspořádání nelze odpovědět jinak než „ano".

Co vám kraj dal?
Jsem ve funkci dva roky, s krajem se tedy teprve učím žít.  Určitě profesionály v kontrolním oddělení. Možnost konzultace, rady.

Co vám kraj vzal?
Mně osobně nic, snad jen čas strávený na cestě do Pardubic a zpět. Ptal-li byste se, co kraj  zatím nedal, to bych věděla zcela jistě…