Jaroslav Zedník
Potřebujete Pardubický kraj?

Rozhodně na výkon státní správy, na správu nemocnic, dopravy a školství.
Co vám kraj dal?
Spolupracoval s námi na některých projektech a spolupodílel se na přidělení dotací z Evropské unie.
Co vám kraj vzal?
O ztrátě se nedá hovořit, pouze nám sloučil dvě střední školy v jednu.