Děti z těchto rodin kromě hladu často trpí i vyloučením z třídního kolektivu, což se může projevit na jejich psychice, prospěchu a školní docházce. Z toho důvodu již třetím rokem funguje projekt Obědy pro děti, který podporuje financování stravování žáků s tímto problémem. Školáků, kterým tento charitativní projekt pomáhá, v Pardubicích každoročně přibývá.

„Na tomto projektu si cením nejen toho, že zajistí sociálně znevýhodněným dětem alespoň v poledne teplé a kvalitní jídlo, ale ukotví dítě i takříkajíc společensky. Považuji projekt Obědy pro děti za velmi prospěšný a jsem rád, že jej naše školy využívají,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát.

Projekt obecně prospěšné společnosti Women for women v prvním roce pomohl 39 pardubickým dětem, v tomto školním roce 54 žákům z 11 základních škol. „Za uplynulé tři roky podpořil projekt stravování pardubických školáků téměř 600 tisíci korunami. Některé školy již nyní zajišťují finanční pomoc pro své žáky na příští školní rok, podporu z programu Obědy pro děti mají už zaručenou pro 10 žáků dvě pardubické základní školy, další žádosti se připravují,“ uvedl náměstek Jakub Rychtecký, do jehož gesce problematika školství i sociálních věcí spadá.

Projekt je koncipován tak, aby spolužáci nevěděli, komu z nich hradí obědy právě obecně prospěšná společnost. Žáky pro tuto pomoc vybírá přímo škola ve spolupráci s oddělením sociálněprávních oddělení magistrátu, neobejde se ovšem bez souhlasu rodičů.

V České republice funguje současně obdobný projekt Ministerstva práce a sociálních věcí Obědy do škol, který podporuje i strávníky z mateřských škol.   (tča)