Nájemce měl na základě smlouvy ze začátku roku 2012 na ploše vybudovat a provozovat dvoupodlažní parkoviště, stavební práce ale byly v roce 2013 zastaveny a v posledních pěti letech nedošlo k žádnému posunu. K tématu se chrudimští zastupitelé vrací po dvou projednáváních v loňském roce, kdy si vyžádali předložení návrhu podmínek nového smluvního vztahu se stávajícím nájemcem.

„Velkou pozornost si jistě zaslouží i záměr bezúplatného nabytí Michalského parku z vlastnictví Římskokatolické farnosti do majetku města,“ říká místostarosta města Chrudim Jaroslav Trávníček. O tomto záměru, na který by měl navazovat připravovaný projekt rekonstrukce chodníku přes park a poté i celého parku, již město informovalo.

Schůze se koná v pondělí 19. března od 16 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v Pardubické ulici.