Našla v ní mrtvé hlodavce a myší trus na prodejní ploše i v zázemí. V prodejně inspekce zjistila nečistoty a ve skladu vyřazené pečivo napadené plísní. SZPI provozovateli uložila, aby provedl důkladnou sanitaci a deratizaci provozovny, celkový úklid a odstranil potraviny napadené plísní. „Až do splnění uložených opatření, což inspekce prověří, zůstane prodejna uzavřena," uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.