Pardubičtí radní na svém posledním jednání schválili zadávací podmínky pro druhé kolo výběrového řízení na prodej areálu bývalé průmyslové továrny Tesla Kyjevská. Záměrem vedení města je vytvořit z bývalé továrny funkční areál, doplněný minimálně o sto padesát parkovacích míst.

Vybraný uchazeč se bude spolupodílet i na rekonstrukci nadjezdu u pardubické nemocnice. Město při zadávání podmínek navíc zohlednilo požadavky Pardubického kraje, bývalého vlastníka areálu. Jedním z nich například bylo, aby v budoucnu prostor bývalé průmyslové továrny nefungoval jako přímá konkurence Nemocnice Pardubického kraje. „Prodej areálu Tesly byl jedním z bodů společného jednání rad Pardubického kraje a města Pardubice. Areál by měl být funkčně využit takovým způsobem, aby nekonkuroval službám poskytovaným v rámci Nemocnice Pardubického kraje,“ potvrdil náměstek primátora zodpovědný za rozvoj a strategii města Jan Řehounek. Zájmem města a kraje je také revitalizování dlouhodobě nevyužívaného území s ohledem na okolní rezidenční zástavbu.

Vybraný uchazeč navíc musí zajistit vhodné dopravní napojení, které propojí nadjezd z ulice Kyjevská a areál Tesly u pardubické nemocnice při společné rekonstrukci nadjezdu.

Další podmínkou, kterou musí kupující splnit, je vybudovat v areálu parkovací místa. „Budoucí investor bude mít za úkol navrhnout územně plánovací studii, která bude následně projednána a případně dopracována ve spolupráci s městem Pardubice. Dalším požadavkem je, aby v areálu vybudoval minimálně sto padesát parkovacích míst, přičemž tento počet nezahrnuje odstavná stání připadající na obytné funkce v areálu,“ doplnil Řehounek.

Komplex, který od roku 1922 sloužil firmě Telegrafia a následně Tesle, je již dlouhé roky opuštěný. „Po privatizaci a útlumu elektrotechnické výroby závod získala firma Foxconn. Ta špatně dostupný areál v těsném sousedství krajské nemocnice převedla v roce 2003 za jednu korunu na Pardubický kraj, který jej v roce 2012 předal městu,“ připomněla Nataša Hradní z tiskového úseku pardubického magistrátu. Nabídky mohou zájemci podávat do 31. ledna příštího roku.   (als)