Manželka zakládajícího člena ODS a někdejšího hejtmana Pardubického kraje Ivo Tomana byla donedávna rovněž ředitelkou rehabilitačního ústavu. Pod tlakem zřizovatele však začátkem března rezignovala.

„Rozšířili jsme působení na detašované pracoviště Infinity Clinic v Praze. Začátek kliniky nebyl vůbec jednoduchý, stálo to mnoho úsilí, vyjednávání a času, ale podařilo se nám to. Nyní již klinika plně funguje a zájem o naše služby roste,“ uvádí se ve výroční zprávě rehabilitačního ústavu za rok 2016.

Pojí je lidé i smlouvy

Primářka kliniky Tomanová, která zastává stejnou pozici i v Brandýse, není jediným pojítkem mezi rehabilitačním ústavem a pražskou klinikou. Jako vedoucí fyzioterapeutka pracuje na detašovaném pracovišti i Rita Tesnerová, která v rehabilitačním ústavu působí jako manažerka kvality.

Kdo další z personálu rehabilitačního ústavu dojíždí na pražskou kliniku, ani kolik zaměstnanců klinika má, není z veřejných zdrojů známo. A Pardubický kraj na dotazy Deníku nereagoval.

Propojení soukromé kliniky pro platící pacienty s krajským zdravotnickým zařízením prokazují rovněž některé smlouvy ve veřejném registru ministerstva vnitra. Kolik stálo zřízení a vybavení kliniky, která sídlí v pronajaté vile na Praze 4, ani jaké jsou roční náklady na provoz, zřizovatel nezveřejnil.

V srpnu 2016 si brandýský rehabilitační ústav objednal pronájem pěti směrových tabulí ve vybraných lokalitách v Praze za zhruba 100 tisíc korun. Další objednávka na pronájem směrových tabulí je z dubna loňského roku. Smlouva byla tentokrát uzavřena na dobu neurčitou, ročně tak ústav vydává na orientační systém pro pražskou kliniku téměř 140 tisíc. V prosinci 2016 si klinika objednala kanyly pro aplikaci výplňových materiálů za 85 tisíc. A z února předloňského roku pochází objednávka na třiadvacet kusů různých výplňových materiálů Restylane za 110 tisíc korun, které klinika nabízí klientům v ceně 6670 korun za dávku. Oficiálně byl objednavatelem opět rehabilitační ústav v Brandýse.

Největší položky, které je možné z veřejného registru smluv zjistit, však představovala propagace kliniky v médiích a na internetu. Za vytvoření seznamu novinářů, tvorbu tiskových zpráv a článků, jejich rozesílání do médií, media lobbing, vyhledávání vhodných témat, monitoring médií a poradenství v oblasti vztahů s veřejností zaplatil rehabilitační ústav za poslední dva roky téměř milion korun. Modernizace webových stránek a internetový marketing pro pražskou kliniku přišel ústav na 700 tisíc. 

Pardubický kraj se k fungování kliniky přinejmenším z části financované z veřejných prostředků vyjadřovat nechce. „Infinity Clinic je pracoviště Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí. Rehabilitačnímu ústavu bylo Magistrátem hlavního města Prahy vydáno rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Ve zřizovací listině není o tomto pracovišti žádný záznam. Rovněž rada kraje v době vzniku zařízení nepřijala žádné usnesení,“ uvedl na dotaz Deníku mluvčí kraje Dominik Barták.

Platí se hotově

Detašované pracoviště rehabilitačního ústavu nabízí klientům široké spektrum služeb v oblasti sportovní, rehabilitační, estetické a alternativní medicíny a reprodukčního zdraví. S poukazem od pojišťovny ale na klinice neuspějete. Platí se hotově. Smlouvy s pojišťovnami klinika uzavřené nemá. Na rozdíl od brandýského ústavu vás ale zase přijmou hned a bez čekání.

Už jen komplexní vstupní vyšetření přijde na rovnou tisícovku. Nepřekvapí, že nejhlouběji sáhnou do kapsy klienti, kteří chtějí vypadat mladší a krásnější. Klinika nabízí omlazení obličeje aplikací botulotoxinu, krevní plazmy, mezonií a výplňových materiálů nebo rozpouštěním podkožního tuku. Korekce obličejových vrásek aplikací výplňových materiálů vychází na 10 až 15 tisíc korun, botox asi na třetinu.

Klinika uplatňuje metodu Infinity, jejímž základem je osmičkový pohyb. Autorkou rehabilitační metody je právě Tomanová. Od roku 2012 má primářka brandýského ústavu metodu přihlášenou na Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochrannou známku.

Vlastní metoda

„Vyhrála jsem výběrové řízení na ředitelku a primářku rehabilitačního ústavu, aktivně jsem se účastnila odborných konferencí a sama je i pořádala. Během tohoto maratónu, kdy jsem s manželem a velkou pomocí rodičů ještě vychovávala dvě děti, jsem také začala vyvíjet novou rehabilitační metodu,“ popsala Tomanová.

Kromě rehabilitační a estetické medicíny nabízí klinika klientům alternativní léčbu postupy tradiční čínské medicíny a genetické poradenství při neplodnosti. Vyjmenované obory zajišťují pro kliniku lékaři a specialisté, kteří působí současně na dalších, většinou pražských pracovištích nebo mají vlastní soukromé praxe.