Takových měst a obcí přitom vůbec není málo. „Asi čtyřicet procent z celkového počtu 111 akcionářských měst a obcí nevyužívá náš vodovod. I tyto obce sice drží podíly na akciích VaKu, neboť je mají od dob, kdy se Východočeské vodovody a kanalizace rozdělily na menší společnosti, ale infrastrukturu sítí VaKu nevlastní. A zatím jsem nezaznamenal ani jednu žádost, že by na tom chtěly cokoliv měnit,“ uvádí Ivo Doskočil, prokurista společnosti VaK Chrudim.

Dobrá pozice obcí na Chrudimsku ohledně samostatného zásobení vodou je dána místními příhodnými přírodními podmínkami. Chrudimsko jako celek totiž patří k těm regionům, kde se více vody odebere, než spotřebuje, přičemž přebytky jsou předávány právě přes síť VaKu Chrudim i do sousedních oblastí.

Voda ale nechybí ani tam, kde takové propojení neexistuje. „My si vystačíme s vlastními zdroji. Pár lidí má své studny, ale většina je připojená k obecnímu vodovodu. Obec má navíc i záložní vrty, takže jsme o připojení k VaKu Chrudim skutečně neuvažovali,“ potvrzuje starostka obce Kameničky Yvona Jandová.

O možném posilování vlastních zdrojů hovoří i starosta Bojanova Milan Michálek. V katastru tohoto městyse se v minulosti vyskytly problémy s vysychajícími studnami v místní části Holín. „Provedli jsme průzkumné vrty a zjistili jsme, že i zde bychom mohli zavést vodovod. Nízký počet zájemců z řad místních obyvatel nám ale nedává možnost dosáhnout na případnou dotaci,“ vysvětluje bojanovský starosta.

Při rozvoji vodárenské infrastruktury však nezahálí ani samotná společnost VaK Chrudim. Nyní například zahájila rekonstrukci vodovodu v obci Skála a pro letošní rok si naplánovala i celou řadu dalších investičních akcí v předběžném objemu padesáti milionů korun.