Stále je co sbírat

Školáci v obci Tatenice oslaví Den Země (22. dubna) úklidem vesnice, úseky si rozeberou jednotlivé ročníky, uklízí je každoročně. Děti pokaždé nasbírají několik pytlů odpadků, hodně jich bývá v okolí potoka. „Den Země se prolíná všemi vyučovacími předměty, například do pracovních činností, kdy žáci vyrábí maketu Země. Máme připraven projekt, kterému se věnujeme celý týden,“ uvedla ředitelka Základní školy a Mateřské školy Tatenice Eva Valentová.
Uklízet obec budou i žáci Základní školy Jindřicha Pravečka ve Výprachticích. Škola si počká, až bude vhodné počasí. „Vydáme se také do přírody, někdy vyčistíme studánky, už jsme také likvidovali nepovolenou skládku. Uklízet chodí celá škola, menší děti upravují okolí školy, uhrabou třeba školní zahradu, ty větší pak chodí dál,“ upřesnila ředitelka výprachtické školy Hana Chládková. 

Aktivity v přírodě

Základní škola Aloise Jiráska v Lanškrouně si Den Země připomene projektovým dnem. „Paní učitelky, které mají tuto akci na starosti, připraví pro celou školu program, různé aktivity pak realizují u Lanškrounských rybníků,“ uvedla ředitelka školy Hana Minářová.
Programy s ekologickou tematikou absolvují v domě dětí i žáci Základní školy v ulici Dobrovského v Lanškrouně. Uklízet okolí školy je zde považováno za samozřejmost. „Uklízíme neustále, držíme služby. Ať je Den Země či není, stále klademe důraz na to, aby bylo čisto,“ dodal ředitel ZŠ Oldřich Strnad.