Hned zkraje odpoledního setkání se ukázalo, že u řady ožehavých témat se nepodaří najít shodu. Například komunisté by podle poslance Václava Snopka povolili marihuanu. Naopak ODS by podle Simeona Karamazova dovolila cyklistům alkohol.

Nejvíce se ale hovořilo o dopravě. Právě v ní se našlo jedno z témat, na které se lídři shodli: Převod silnice I/36 na kraj by měl kamiony z Bohdanče vyhnat. Více najdete v naší on-line reportáži, kterou jsme pro vás psali přímo z místa politické debaty.

Online reportáž

Právě přes lázeňské městečko u Pardubic si řidiči včetně kamionů zkracují cestu na dálnici D11. Denně tudy projede přes 12 tisíc aut, včetně dvou tisíc kamionů a nákladních aut.

O této záležitosti, stejně jako o dalších problémech Pardubického kraje debatovali lídři stran, které podle exkluzivního průzkumu agentury Sanep pro Deník mají v našem kraji největší šanci dostat se do parlamentu. Výstavba přeložky, která by dopravu svedla mimo zástavbu, je přitom v nedohlednu. Stejný problém trápí řadu dalších měst v Pardubickém kraji.

Setkání se účastnili i starostové a místostarostové z okolních obcí a zástupci veřejnosti. Debatu moderovali redaktoři Pardubického deníku. Z akce „S lídry za voliči“ zveřejníme obsáhlou reportáž ve středečním tištěném Deníku.

Zdroj: Denik.cz

Pozvané lídry jsme ještě před dnešní akcí S lídry za voliči požádali, aby odpověděli na stejné otázky, na jaké v průzkumu Sanep odpovídal vybraný vzorek obyvatel Pardubického kraje.

Jsou jejich názory shodné s názorem veřejnosti?

Do redakce Pardubického deníku se nám vrátily vyplněné tabulky od poloviny lídrů, ostatní se k nim nedostali včas a lídrovi ODS Simeonu Karamazovi se „schovala“ v nevyžádané poště. Zapojil se Jan Chvojka z ČSSD, Marek Výborný z KDU-ČSL a Jiří Skalický z TOP 09. Zde jsou jejich odpovědi. Na rozdíl od veřejnosti, která mohla vybírat jen z možností ano, spíše ano, ne, spíše ne a nevím, měli politici příležitost svou odpověď krátce zdůvodnit.

Znepokojují Vás uvedené oblasti v Pardubickém kraji?

DOPRAVA

Jan Chvojka
ANO - Chybí dálnice D35 a obchvaty měst, výstavba je dlouhá, uvítal bych větší důraz na bezpečnost silničního provozu.

Jiří Skalický
ANO - Chybějící D35, obchvaty města (Lázně Bohdaneč, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, dokončení Chrudimi, SV a JV obchvat Pardubic) a dálniční přivaděče, kvalita vozovek II. a III. třídy, omezení těžké nákladní dopravy na silnici I/36.

Marek Výborný
ANO - Pomalá výstavba D35, obchvaty měst, dopravní obslužnost východní poloviny Pardubického kraje. Nízké rozpočtové prostředky pro PKj na údržbu siln II. a III. tř.

KORUPCE

Jan Chvojka
SPÍŠE NE

Jiří Skalický
SPÍŠE ANO – V našem kraji zatím nebyly tak velké kauzy jako Severočeská zdravotní, jižní Čechy, Vysočina, Plzeňský kraj…

Marek Výborný
SPÍŠE NE - Osobně jsem se s ní nesetkal, což neznamená, že žiji v iluzi, že neexistuje. Její potírání je dlouhodobým úkolem. Krást se nesmí!

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO

Jan Chvojka
ANO – 84 korun se mi zdá už docela dost.

Jiří Skalický
SPÍŠE ANO – Vodovodní síť je v majetku měst a obcí (VAK), obce dokážou cenu regulovat, nejsou tak vysoké ceny jako u soukromých společností.

Marek Výborný
SPÍŠE NE – S ohledem na fakt, že je obchod s vodou převážně v rukou privátních subjektů, je to těžko ovlivnitelné. Ceny v kraji se zásadním způsobem nevymykají celostátnímu průměru.

BYDLENÍ – vysoké ceny nájmů

Jan Chvojka
ANO – Nájmy v malých bytech jsou neúměrně vysoké v poměru k větším bytům, problém pro mladé.

Jiří Skalický
ANO – Zejména nájmy v krajském městě.

Marek Výborný
SPÍŠE ANO - To je otázka nabídky a poptávky. Opakovaně chce ale KDU-ČSL podpořit rozumný návrh zákona o sociálním bydlení, podpořit obce (RUD), aby nabízely startovací byty pro mladé rodiny atd.

ZDRAVOTNICTVÍ – nedostatek praktických a odborných lékařů v menších městech

Jan Chvojka
SPÍŠE ANO – Stát musí více pobízet praktické lékaře k otevírání ordinací i v malých městech a obcích.

Jiří Skalický
ANO – Kombinace několika faktorů – příjem, pracovní prostředí, struktura a charakter malého města, generační výměna.

Marek Výborný
ANO – Vedle dopravy jeden ze zásadních problémů kraje. Podpoříme vznik motivačních programů pro lékaře, kteří budou provozovat praxi na malých městech. Podpoříme posílení rozpočtu lékařských fakult, aby mohly přijímat více studentů atd.

KRIMINALITA

Jan Chvojka
SPÍŠE NE – Nějaká bude vždy, jsem rád, že v Pardubickém kraji dlouhodobě klesá.

Jiří Skalický
SPÍŠE ANO – Nepatříme ke krajům s nejvyšší kriminalitou.

Marek Výborný
SPÍŠE NE – Pardubický kraj patří ke krajům s nejnižší mírou kriminality a současně ke krajům s nejvyšší mírou objasněnosti trestných činů (cca 62% v roce 2016).

EKONOMICKÝ ROZVOJ KRAJE

Jan Chvojka
SPÍŠE NE – Kraj prosperuje dobře, ale vždycky může být lépe.

Jiří Skalický
SPÍŠE NE – Výjimkou jsou nižší průměrné platy.

Marek Výborný
SPÍŠE ANO – Zvláště v souvislosti s nedostatkem pracovní síly, což je dnes nejpalčivější problém na straně zaměstnavatelů. Současně zjednodušovat legislativu v podnikatelském prostředí (ZZVZ apod.), podpora investic do moderních technologií, vědy a výzkumu v regionech. Podstatným limitem je nedobudovaná páteřní D35.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Jan Chvojka
SPÍŠE ANO

Jiří Skalický
SPÍŠE ANO – Historické ekologické zátěže (bývalé VCHZ), staré provozy (továrny) v chemickém a strojírenském průmyslu, kvalita půdy a zadržování vody v krajině.

Marek Výborný
SPÍŠE NE – Vždy je co zlepšovat (Pardubická aglomerace, doprava atd.), ale Pardubický kraj patří mezi nejpříznivější místa k životu.