„Nejvyšší pozice uhájily Vysočina a Jihočeský kraj. Naopak největší propad jsme zaznamenali u Královéhradeckého kraje, z pátého místa na poslední," sdělil předseda spolku Oživení Martin Kameník. Kraje se posuzovaly v deseti oblastech: přístup k informacím, veřejné zakázky, hospodaření s majetkem a smlouvy, krajské firmy a organizace, rozpočet, dotace, etika a střet zájmů, transparentnost rozhodování, mediální politika a územní plánování. 
V celkovém hodnocení dopadl nejlépe Kraj Vysočina, následovaný Libereckým a Jihočeským krajem. Naopak na opačném konci žebříčku se umístily Ústecký, Středočeský a Královéhradecký kraj.
Až za deset dní půjdou lidé ve třinácti krajích vybírat své zastupitele, měli by si uvědomit, že o kvalitě jejich života nerozhodují jen miliardy přeměněné v beton, ale také otevřenost úřadů, etické chování, schopnost zadávat tendry a nešvindlovat.
POTÍŽE S POLICIÍ
Mimochodem, je pozoruhodné, že hned několik ze stávajících hejtmanů se ocitlo v epicentru policejního prošetřování. Liberecký Martin Půta je již dva roky obviněn kvůli podezření z přijímání úplatků v souvislosti s rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdalény v Liberci. Olomoucký Jiří Rozbořil je stíhán kvůli údajnému korupčnímu jednání při udělování dotací pro jezdecký areál v Olomouci – Lazcích.
Středočeský Miloš Petera si podle zástupců firmy Mladá R.P. měl říct o desetiprocentní provizi bez fakturace v souvislosti s projektem na využití pozemků v Milovicích. Před několika dny policie zasahovala na krajském úřadu v Hradci Králové i u hejtmana Lubomíra France doma, a to kvůli výběrovému řízení na rekonstrukci nemocnice 
v Náchodě. Moravskoslezský Miroslav Novák se dostal do křížku s ministrem financí Andrejem Babišem, který ho označil za tuneláře kvůli odkoupení pozemků pro průmyslovou zónu Barbora na Karvinsku od Bakalovy firmy. Ve své argumentaci se opíral i o Novákovy časté telefonické kontakty s obviněným podnikatelem Martinem Dědicem. Novák šéfa hnutí ANO zažaloval pro pomluvu. Jihomoravský Michal Hašek musí vysvětlovat, za co a jakou formou vyplatil lobbistce Janě Mrencové (vystupující pod jménem Lucie Proutníková jako mluvčí kraje) a jejímu společníkovi 3,75 milionu korun.
Všichni zmínění krajští šéfové zcela odmítají jakékoli provinění. Přesto voliči nemohou pominout fakt, že se Martin Půta schází s možným příjemcem krajské zakázky u pumpy, že královéhradečtí radní nedokázali vypsat tendr na přestavbu náchodské nemocnice a že Michal Hašek popírá prokazatelná fakta.
NEJHŮŘ DOPADLO HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM
Vždycky v tom hrají roli právě ta kritéria, jež zkoumaly neziskové organizace Oživení, Naši politici a EconLab s finanční podporou Nadace Open Society Fund Praha. Nejhůře kraje dopadly v oblastech hospodaření s majetkem a smlouvy, etika a střet zájmů, mediální politika, krajské firmy a organizace. „Právě netransparentní řízení krajských firem je chronickým problémem většiny krajských vlád. Typickým příkladem je absence pravidel pro nominace a odměňování zástupců krajů v orgánech těchto firem," říká Martin Kameník.
Naopak nejlepších výsledků regiony dosáhly v kategoriích přístup k informacím, veřejné zakázky, dotace a územní plánování.

Kraj se chlubí úspěchy, výzkum ale mluví jinak

Pardubický kraj – Nemine pomalu den, aby se pardubické hejtmanství nechlubilo dalšími a dalšími úspěchy. Zvláště teď před volbami.
Výsledky srovnávacího projektu neziskové organizace Oživení a nadace Open Society Fund, který hodnotil fungování krajů však pro Pardubický moc lichotivé nejsou. Ze 13 českých krajů skončil až na 9. místě, tedy velmi podprůměrně.
Výzkum se podobně jako při podobném výzkumu před volbami v roce 2012 zaměřil na deset oblastí fungování krajů (viz tabulka).
Pardubický kraj si dobře vedl v oblastech veřejných zakázek a rozpočtu, mizerně ale dopadl v hospodaření s majetkem a především v etice rozhodování, v oblasti střetu zájmů a podobných odhalených nešvarů.