Praktickým lékařům se v roce 2017 zvýší úhrady za pacienty. Dohoda s ministerstvem zdravotnictví zažehnala stávku, kterou doktoři plánovali 
na středu 21. září. Stávka by se dotkla i ordinací na Pardubicku.

„Připojila bych se. Důvody jsou třeba neúměrná daňová zátěž, přebujelá administrativa, nesrovnalosti 
v lékové a mezioborové politice, stagnace našeho odměňování, ale i zcestné informace o našich příjmech a práci," vysvětlila pardubická lékařka Naděžda Dvořáková.

Pokud by nedošlo k dohodě mezi ministrem a Sdružením praktických lékařů ČR, stávkoval by i holický lékař Milan Kasal.

„Hlavním důvodem by byl protest proti nerovnoprávnosti. Praktičtí lékaři nejsou jiní, než ti ostatní. Jsou důležitou součástí celého zdravotnického systému, řekl bych, že přímo základní složkou. Proč tedy mají být opomíjeni? Je třeba získat mladé praktické lékaře a vytvořit pro ně motivaci k práci. A to není jenom o penězích, ale o morální a společenské autoritě, kompetencích a možnosti dalšího rozvoje," nechal se slyšet Milan Kasal.

Praktickým lékařům vadí také to, že mají omezené pravomoci. Nemohou totiž předepisovat některé léky, pro které si jejich pacienti musí složitě jezdit ke specialistům. „Omezení nemá žádný odborný důvod. Mnohdy se jedná o banální léky, jako byl framykoin.

Pacienti se nás ptají, proč jim lék nemohu předepsat a proč musí jet několik kilometrů ke specialistovi," řekl místopředseda rady Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka.

Doktory pobouřily také výroky ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka 
o „stávce milionářů".

„Pan ministr svým výrokem pobouřil obvodní lékaře po celé republice. Neuvědomil si, že dezinformacemi, které vypustil do médií 
o jejich výdělcích, je značně poškodil. Většina praktiků nemá ani polovinu hrubých příjmů, o kterých ministr mluvil. Už osm let nedošlo 
k žádné valorizaci jejich mezd, zatímco náklady
na jejich činnost stoupají," podotkl pardubický lékař Vítězslav Novohradský.