28 finalistů z 21 základních škol v Pardubicích změřilo své síly v laboratorních dovednostech. Úkolem mladých chemiků bylo vypracovat dvě laboratorní úlohy zaměřené na tepelný rozklad hydrogenuhličitanu sodného a stanovení obsahu krystalické vody v síranu měďnatém.

„S postavením chemické aparatury nám pomohli asistenti a pak už záleželo na každém z nás, jak si s úlohami poradí. Mně šly dobře výpočty a rovnice, zato v doplňování triviálních názvů jsem pár chyb udělala,“ zhodnotila svůj výkon Markéta Zavoralová z Masarykovy základní školy v Poličce.

Souběžně s děním v laboratořích probíhal i doprovodný program pro učitele s názvem Kurz netradičních pokusů, kterými lze zpestřit výuku chemie. Hlavní roli v nich hrály plyny kolem nás a jejich fascinující proměny. Finálový den završila odpolední exkurze pro učitele ve společnosti Synthesia.