V ulicích Palackého a Obce Ležáků je podle ředitele VaK Chrudim Iva Doskočila kanalizace těsně před dokončením. Pokud vše půjde podle plánu, nový asfalt by se mohl pokládat zhruba od poloviny října.

„Hlavní odbočky kanalizace jsou napojeny. Vodovodní řad je také položen. Minulý týden jsme prováděli čištění a dezinfekci potrubí na Palackého třídě, v pondělí se odebíraly vzorky a nyní čekáme na výsledky,“ vysvětluje ředitel. Právě rozbor vody je hlavním faktorem, který ovlivní další postup.

KDYŽ LABORATOŘ DOVOLÍ
Pokud bude voda v pořádku, několik čet dělníků začne připojovat domácnosti na nový vodovodní řad. „Teoreticky by se mohlo stát, že výsledky nedopadnou dobře, v tom případě zopakujeme čištění a znovu odebereme vzorky,“ poznamenává Ivo Doskočil s tím, že to se bude opakovat, dokud voda v potrubí nebude v pořádku.

Optimistický výhled počítá s tím, že od 15. října by se mohl začít pokládat asfalt, aby se práce stihly do konce měsíce. V ulici Obce Ležáků skončí testování vody v tamním novém vodovodu do začátku října, ale i zde záleží na výsledcích z laboratoře.

UŽ PROJEDOU
Motoristům se také postupně ulevilo. Silnice I/17 na Palackého třídě je průjezdná od kruhového objezdu „U Guláška“ po křižovatku Palackého třídy s Havlíčkovou a Škroupovou ulici zvané „Na Dukle“, a to v obou směrech.

Řidič tu jen míjejí stavební techniků a materiál na krajnicích. V úsecích, kde se aktuálně pracuje, lze projet jen jedním směrem a dělníci tu vedou provoz kyvadlově.

Úsek silnice od křižovatky Na Dukle po kruhový objezd před hotelem Bohemia zůstává jednosměrný. Projedu tudy řidiči jen ve směru od Slatiňan.

Na otázku, jaké další uzavírky Chrudim čekají, odpovídá místostarosta Jaroslav Trávníček: „Jednání s ŘSD Pardubice nás čekají v říjnu, teprve z nich vyplynou přesnější termíny. Nicméně práce budou jistě ukončeny nejpozději do roku 2019.“