Letáky v poštovních schránkách – to je jeden z nástrojů snad každé předvolební kampaně. Ve svém „kastlíku“ ji však najdou i ti, kteří dopředu avizují, že reklamu nechtějí. „Schránku mám jasně označenou slovy – nechci reklamu. Pochopili to snad už všichni doručovatelé, ale stejně mám teď ve schránce volební letáky. Nebudu volit politické strany, které mi vnucují nevyžádanou reklamu,“ napsal Viktor Polák z Pardubicka v internetové diskuzi.

Jeho rozčilení však nepadne na úrodnou půdu. Ve schránce najde fotografie politiků i v příštích volbách. Podle Iva Vysoudila z tiskového oddělení České pošty se jedná o běžný a zákonný postup. „U této služby jsme povinni doručit materiály do schránek, a to i v případě, že je označena letákem – reklamu ne,“ vysvětlil redakci Deníku.

Podle zákona o regulaci reklamy se v případě letáků politických stran nejedná o materiály reklamní, ale informační. „Z pohledu České pošty se jedná o variantu služby Roznáška informačních materiálů. Dle obchodních podmínek služby je Česká pošta povinna tyto materiály doručit do všech domovních schránek nebo P. O. Boxů. Tedy i do schránek odpíračů reklamy,“ uvedla pošta v tiskové zprávě.

Šíření takových materiálů je prý ve veřejném zájmu. „Podobně jako u informací od státních institucí, jako jsou například radniční či obecní zpravodaje. Jedná se o zásilky, které nejsou určené konkrétnímu adresátovi,“ sdělila pošta.

Česká pošta však zdaleka není jediným distributorem, který roznášku politických materiálů nabízí. Některé strany si na roznos sjednávají třeba dobrovolníky. To je teoreticky jeden z nástrojů, jak alespoň částečně kontrolovat, kdo letáky politických stran dostane.

Jasno nemají ani politické subjekty

O tom, zda je v pořádku doručovat předvolební materiály lidem, kteří avizují, že si reklamu nepřejí, ale nemá jasno ani většina politických stran. „Distribuci letáků provádí příznivci KSČM, kteří jsou při školení poučeni, že v žádném případě nesmí vhazovat letáky do schránek označených samolepkou – nevhazuj reklamu nebo letáky,“ sdělil Martin Kalous z mediálního úseku KSČM.

Doručování některých materiálů prostřednictvím dobrovolníkům zvolila také ODS. „Jinou část dodává do schránek třetí strana. Pokud si někdo nepřeje dostávat reklamu, neměly by se naše noviny a další věci do jejich schránky dostat, a to jak v případě distribuce prostřednictvím dobrovolníků, tak i v případě distribuce prostřednictvím třetí strany,“ vysvětlil mluvčí ODS Václav Smolka.

A k předvolební kampani využívají dobrovolníky také Piráti, upozorňují však, že v případě politických materiálů se nejedná o propagaci, nýbrž informaci pro veřejnost. „Občanům, kteří na schránkách mají, že si reklamu nepřejí, naše předvolební materiály nevkládáme. Avšak je nutno připomenout, že volební materiály nejsou reklamou na úrovni letáků ze supermarketů, ale informační materiály. Tak praví zákon o regulaci reklamy,“ vysvětlil Martin Saifrt z mediálního úseku Pirátské strany Pardubického kraje.