„Dá se říct, že jsme si stanovili jakýsi 'jízdní řád' celé přípravy. Protože jsou obchvaty pro město klíčovými stavbami, u nichž navíc musíme dohánět historické dluhy, chci osobně jednotlivé postupy i přípravu územního plánu kontrolovat. Ředitelství silnic a dálnic jako stavitel je pro město velmi seriózním partnerem, a proto mu chceme být maximálně nápomocni především při problémech s výkupy pozemků," uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Ne všichni politici jsou ale takovými optimisty. V souvislosti s lednovou žádostí ministerstva dopravy o nové posouzení vlivu staveb na životní prostředí totiž reálně hrozí odsunutí více než 90 dopravních staveb, mezi které patří kromě obchvatu Pardubic také stavba silnice D35, dostavba obchvatu Chrudimi či obchvatu Svitav.

„Byli jsme osloveni premiérem Bohuslavem Sobotkou, zda jsme připraveni na případný přesun financí, které byly alokovány na klíčové krajské stavby, například do Integrovaného operačního programu. Ty by následně byly využity na rekonstrukce silnic nižších tříd," konstatoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s tím, že Pardubický kraj letos ze Státního fondu dopravní infrastruktury obdrží celkem 200 milionů korun.

Vedení Pardubic plánuje, že by stavba severovýchodního obchvatu města začala podle plánu.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo zajistit znovuposouzení vlivu stavby na životní prostředí tak, aby stavba obchvatu nebyla ohrožena. Zároveň věřím, že samotná stavba, která by měla začít v roce 2018, nepotrvá déle než tři roky," upřesnil náměstek pardubického primátora zodpovědný za dopravu a životní prostředí Jiří Rozinek.

Na severovýchodní obchvat se dokončuje dokumentace pro stavební povolení včetně geometrických plánů.

Výkupy zahájí 
v druhé půlce roku

„Zahájení výkupů pozemků předpokládáme v druhé polovině letošního roku. Díky novele zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury zároveň platí od května osminásobek odhadní ceny. Odstraní se tím problémy s uplatňováním vyšších násobků," řekl ředitel pardubické Správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Bohumil Vebr.

Při budování severovýchodního obchvatu, který spolu s obchvatem Sezemic zajistí napojení na rychlostní silnici nově značenou jako D35, je pro urychlení stavby rovněž třeba zajistit financování archeologického průzkumu.

„ŘSD jsem již dal příslib, že během letošního léta potřebné finance od státu seženu a zajistím jejich vyplacení tak, aby je stavitel měl k dispozici už na rok 2017," sdělil poslanec a pardubický zastupitel Martin Kolovratník, který je zároveň místopředsedou dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Zprovoznění severovýchodního obchvatu uvolní dopravu na stávající trase silnice I/36, ze které se stane komunikace druhé třídy k obsluze vnitřní dopravy ve městě. To by mělo mimo jiné ulehčit i husté dopravě kolem hlavního nádraží," dodal předseda Komise pro dopravu Libor Slezák.

Radnice podniká i kroky vedoucí k přípravám jihovýchodního, jihozápadního a severozápadního obchvatu, přičemž prioritní je z těchto tří staveb především okruh jihovýchodní.