V uplynulých třech letech také skončila udržitelnost několika projektů podpořených evropskými dotacemi. Pojem udržitelnosti obnáší dodržovaní podmínek stanovených pro udělení dotace. „Pojem udržitelnost město zavazuje k tomu, aby po přesně vymezenou dobu pěti let dodržovalo podobu projektů, na jakou byla dotace udělena,“ vysvětlil místostarosta Chrudimi Jan Čechlovský.

„Postupně skončila udržitelnost projektů cyklostezky do Medlešic, rekonstrukce Klášterních zahrad se Zlatou stezkou a Rekreačních lesů Podhůra,“ vyjmenoval Aleš Prokopec z oddělení vnějších vztahů města. K těmto projektům se aktuálně zařadil i Dům na půl cesty (na snímku) a ve druhé polovině letošního roku skončí udržitelnost projektu Muzea barokních soch.

„Rada města již dříve brala na vědomí výsledky zmiňovaných projektů a rušila projektové týmy, které byly k jednotlivým projektům postaveny a jejichž úkolem bylo dodržet předepsané podmínky dotací a plnit náležitosti související s jejich administrací. V případě nedodržení podmínek by v nejhorším případě mohl následovat i požadavek na vrácení dotace. To se v Chrudimi ale nestalo, všechny projekty naplnily a naplňují to, co si předsevzaly,“ dodal místostarosta.

Po skončení pětileté lhůty se u zmíněných projektů nepředpokládají změny v jejich fungování. „V této chvíli se nic takového neplánuje,“ potvrdil Aleš Prokopec. Připustil ale, že u některých projektů by o tom město uvažovalo: „Do budoucna víme o projektech, které by bylo potřeba po skončení jejich udržitelnosti trochu upravit. Konkrétní však v tuto chvíli nebudeme, jedná se totiž i o věci, které by bylo potřeba projednat s místními občany, případně s dalšími dotčenými orgány, jako například u dopravním staveb.“