Když jsme sledovali olympiádu, tak tento NÁŠ sportovec dosáhl vynikajících výsledků v podobě zisku olympijských medailí – opět sportovec, který vzešel právě z našeho okresu. Již jako mládežník, jako člen Biatlonového oddílu Letohrad, byl vyhlášen nejúspěšnějším sportovcem okresu  již  v roce 2004, když vystřídal Michala Šlesingera v roce 2003. Když se podíváme do seznamu vyhlášených sportovců, tak sběr ocenění začal pro letohradský biatlon již v roce 1998 Robert Krupička, v roce  2003 zmíněný Michal Šlesinger, v roce 2004 Ondřej Moravec, v roce 2006 Petr Hradecký a v roce 2009 Lukáš Kristejn.
Ovšem podíváme-li se do kategorie mládeže, tak zde biatlon převažuje – 2000 Jiří Faltus, 2001 a 2002 vždy Michal Šlesinger, 2003, 2004, 2005 Tereza Hlavsová, v letech 2006, 2007, 2008 Lea Johanidesová, která byla v olympijském družstvu letos v Soči.
Chci touto cestou připomenout uvedené úspěchy tohoto oddílu z Letohradu. O čem to svědčí: svědčí to o cílevědomé, poctivé, odborně na výši prováděné práci k prospěchu tohoto sportu. Nemohu zde nevzpomenout na člověka, který stál léta v čele tohoto oddílu – Frantu Majvalda, který kolem sebe soustředil kolektiv obětavých a pracovitých lidí, kteří zde odvádějí dobrovolnou a obětavou práci ve svém volném čase. Ovšem bez velké pomoci města, závodu OEZ  a  dalších sponzorů, by se těžko dařilo.V areálu oddílu je vybudované velmi dobré zázemí. V současné době zastupitelé města v rozpočtu na rok 2014 vyčlenili 800 tisíc korun na modernizaci uvedeného areálu. Kéž by k těmto penězům přibyla i nějaká ta desítka tisíc z nadřízených orgánů tělovýchovy i státu. Vždyť výsledky oddílu jasně hovoří o tom, že tyto peníze nebudou vytunelovány, ale za obětavé práce investovány právě do mládeže a tohoto na současné olympiádě tolik úspěšného sportu (Vlastislav Ježák, Vlastimil Vávra, Michal Málek, bratři Faltusovi a řada dalších nejmenovaných).
Jsem přesvědčen, že  na tomto místě mohu tedy svým jménem, ale jsem přesvědčen, že i jménem občanů okresu a jeho sportovců, poděkovat za reprezentaci okresu a města Letohrad. Jiří Šejna st.