V bývalém okrese Svitavy bylo vydáno 861 povolení, 495 jsou budovy, 312 je bytových staveb, 183 se týkalo nebytové výstavby a 130 staveb souviselo s ochranou životního prostředí, 236 započítali statistici mezi nezařazené.

Celkem 205 povolení bylo vydáno na bytové a 91 na nebytové novostavby.