Z Litomyšle vystoupáme za poštou směrem na Sloupnici a před ní se dáme vpravo do Vlčkova. Ano, tam, kde se v červnu konají populární „Studánky". A přijedeme do Člupku (8 km). Po hlavní silnici doleva jen velmi krátce a odbočíme napravo do údolí potůčku Zlatý pásek. Po dobrém kilometru mírně klesajícího terénu napravo do kopečka a po výjezdu z lesa se před námi objeví hřbitov ve Svinné. Vezmeme to nyní dolů do vsi a po mírně stoupající silničce dorazíme na Zhořský kopec. Využijeme toho, že kamiony zde teď jezdí podstatně méně. S dávkou opatrnosti sjedeme populární „Kohouťák".

Na kraji České Třebové stojí nalevo od silnice od pradávna hospoda, nyní oficiálně nazvaná U Lenina. Před mnoha lety tam totiž sloužil hostinský, který se komunistickému vůdci nápadně podobal. Na křižovatce ještě před podjezdem odbočíme doprava kolem třebovského parku Javorka (17 km), načež nastane nejobtížnější úsek trasy, stoupání serpentinami směr Kozlov. Nepřehlédněme však nenápadnou žlutě značenou odbočku doprava.

Lesní cestou dorazíme na poutní místo Hory. Zde nějaký čas pobývala spisovatelka Božena Němcová. A je veřejným tajemstvím, že tady prožila románek s knězem (!) Františkem Matoušem Klácelem a začala si techtle mechtle s doktorem Helceletem.

My raději vystoupáme ke kapli. Po necelém kilometru se vrátíme na silnici a dorazíme k autobusové zastávce Kozlov. Zde si uděláme krátkou odbočku dolů do malebné vsi, kde můžeme navštívit chaloupku malíře Maxe Švabinského. Po něm je nazvaná i blízká turistická chata s rozhlednou. U ní máme v nohách už 26 kilometrů.

Pokračujeme doleva směrem na Litomyšl, ale na křižovatce se dáme rovně lesní asfaltkou ke kótě Nad Zlatou studánkou. Od ní si to pak zamíříme mírně z kopečka po cyklostezce až na turisticky dobře známé místo, nazvané Psí kuchyně.

Odtud se dá do Svitav dojet několika způsoby. Zvolíme asi ten na Valdek (35 km) k pramenům řeky Svitavy, kolem rybníku Rosnička až do cíle na náměstí ve Svitavách.
Že to bylo naposled? Vždyť jsme ujeli „jen" nějakých 42 kilometrů podle zvolené trasy v závěru trasy.

(vs)