Kraj na tuto sanaci získal dotaci ze Státního fondu životního prostředí v hodnotě necelých 20 milionů korun. Zbylou částku necelých dvou milionů korun doplatí ze svého rozpočtu.
„Po letech nečinnosti bude konečně odstraněna ekologická zátěž, která obtěžovala obyvatele obce a širokého okolí. Jsem rád, že se nám díky spolupráci s Ministerstvem životního prostředí podařilo zajistit nejen povrchovou sanaci ve Vitce Brněnec, ale odstraníme také odpady z Boru u Skutče, které obsahují řadu nebezpečných a toxických látek," uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že kraj na sebe převzal zodpovědnost při řešení tohoto dlouhotrvajícího problému a zažádal Ministerstvo životního prostředí o dotaci.

Problém v Boru u Skutče vznikl po požáru skládky v již roce 2011. „Vzhledem k nejasným majetkovým poměrům bylo v minulosti velmi složité najít rozumné řešení, které by zbavilo obyvatele Boru této nepříjemnosti," uvedl krajský radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil. „Dokončení odklízecích prací je plánováno na letní měsíce tohoto roku," dodal Kroutil.

Na skládce v Boru u Skutče se nachází velké množství popela, který vznikl při požáru skládky v roce 2011. Dále jsou zde uloženy staré televizní obrazovky, stavební suť, komunální odpad a azbestové části střechy.

Obrazovky televizorů obsahují celou řadu nebezpečných a toxických látek. Do současné doby byla skládka volně přístupná veřejnosti a odkrytá. Výskytem zmíněných odpadů je ohroženo jak horninové prostředí a podzemní voda, kam mohou zplodiny prosáknout při srážkách, tak ovzduší, kam se dostává prach a popel. (pak)