Josef Koukal v bitvě ve Velké Británii utrpěl po zásahu v hořícím letadle popáleniny na 70 procentech těla a neváhal po náročné a dlouhé léčbě znovu bojovat s nepřítelem. Z nepochopitelných důvodů je českým prezidentem stále přehlížen. Když v roce 2017 sněmovna a senát navrhly Josefa Koukala jako vhodného příjemce Řádu bílého lva, hlava státu to ignorovala. To byla velká rána pro rodinné příslušníky, kteří už s účastí na ceremoniálu počítali a potom u televizní obrazovky trpce přihlíželi tomu, jak hlava státu předává vyznamenání Zdeňku Troškovi, Luďku Sobotovi a dalším oceněným.

„Každá země si má vážit svých hrdinů. Zejména těch, co za její svobodu mnoho trpěli a přinášeli velké oběti. Plk. Josef Koukal, DFC. – účastník Bitvy o Británii, byl jedním z těchto hrdinů. Při bojovém letu byl velice těžce popálen. Prožil mučivé měsíce léčení a dlouhou řadu operací. Ač již není mezi námi, jeho zásluhy by měly být po zásluze oceněny. Obracíme se tedy na prezidenta České republiky s žádostí, aby zvážil možnost udělení Řádu bílého lva tomuto stíhacímu letci bojujícímu za 2. světové války v řadách Britského královského letectva RAF,“ je napsáno v petici, kterou spolek Czech Spitfire Club v letošním roce bude prezentovat po celé republice. Poté návrh předloží kompetentním institucím.

Na nedělním vzpomínkovém dni, který pořádá spolek Rozběháme Luži a partneři, bude mít důležitý prostor spolek Avalone. Zabývá se prevencí popáleninových úrazů a pomocí popáleným dětem, což úzce souvisí s příběhem plk. Koukala. Každý bude po celý den moci spolku přispět na činnost.

Nad Luží přeletí gripeny  
Nedělní program na počest Josefa Koukala bude vskutku bohatý. V 9:30 hod. se uskuteční slavnostní bohoslužba v chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku. Poté se dění přesune na Náměstí plk. Koukala, kde se uskuteční pietní akt, kterého se zúčastní, mimo jiných, zástupci britské a polské ambasády. Součástí tohoto aktu bude přelet bitevních letounů JAS-39 Gripen.
Běžci se vydají do Jenišovic, rodiště plk. Koukala, kde se ve 12 hodin bude konat další pietní akt. Pro účastníky, kteří nepoběží, bude v Luži připraven autobus, který je zdarma dopraví tam i zpět.

Ve 13 hodin začne program v lužské sokolovně, a to spolkem Czech Spitfire Club, který představí výstavu „Českoslovenští letci ve službě v RAF“ a současně společností Aviation Art Gallery, ta zase uvede výstavu obrazů s leteckou tématikou, kdy jeden z těchto obrazů je speciálně vytvořen pro tuto příležitost a bude zde i pokřtěn.
V 15 hodin se v sokolovně odehraje přednáškový a promítací program. K vidění budou dva dokumentární filmy, „Naši letci v RAF“ a „Jen slunce je věčné“.

Cílem této celodenní a programově velmi pestré akce je připomenout si hrdinství plk. Koukala, dozvědět se něco o historii a zároveň se zamyslet nad současností.
Spolek Rozběháme Luži z.s.