Návštěvníci si mohli prohlédnout ateliéry nebo retrospektivní výstavu ke vzniku a vývoji školy Je nám 25 aneb 25 let výuky restaurování v Litomyšli. Při příležitosti oslav výročí výuky restaurování v Litomyšli vydala Fakulta restaurování stříbrnou pamětní medaili.

„Litomyšlská fakulta restaurování se po letech může pochlubit na Zámeckém návrší opravdu moderním zázemím pro výuku svých vysokoškoláků, pro tvůrčí činnosti a odborné aktivity fakulty. Má nové ateliéry s moderním vybavením, zabydlela i zrekonstruovanou Piaristickou kolej a její novou knihovnu,“ poznamenal děkan fakulty Radomír Slovik.