Ve Svitavách žije čtyřicet tři pěstounských rodin, které se starají celkem o šedesát pět dětí. Pro dvacet pět rodin, které mají sepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče zajišťují lektorky z Mateřského centra Krůček a z organizace Děti patří domů pravidelné vzdělávání pěstounů. 

Specifikem a výhodou zapojených lektorů je, že většina z nich má sama bohaté zkušenosti s výchovou dětí v pěstounské péči. Zároveň jsou i odborníky, které je v tomto případě nejvíce potřeba. Psychologové, lékařka, sociální a speciální pedagogové či specialistka na romskou kulturu. Při vzdělávání mají pěstouni možnost vyslechnout přednášku a zároveň se dotazovat a konzultovat problémy, které se svými dětmi řeší. K dispozici je víkendové vzdělávání, jednodenní semináře a besedy i vícedenní akce pro celou rodinu. „Pěstouni zpočátku přistupovali ke vzdělávání s nedůvěrou, nyní se však na vzdělávací akce těší, navázali mezi sebou přátelské vztahy a mají důvěru k našim vyškoleným lektorkám," uvedla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve Svitavách Šárka Řehořová.

V rámci kampaně Pardubického kraje „Pěstounství pomáhá dětem vyrůstat v rodině" mohla v předcházejících dnech navštívit veřejnost premiéru filmu Můj kamarád Arfík, jehož producentkou je zakladatelka neziskové organizace Děti patří domů Dagmar Zezulová. Film hravou formou vysvětlil dětem, co je pěstounská péče, kdo je pěstoun a o jaké děti se stará. „V posledních letech počet pěstounů mírně stoupá, přesto jsou stále děti, které by mohly vyrůstat v náhradních rodinách. Velkým problémem je umisťování sourozenců nebo starších dětí," dodává Šárka Řehořová.