Stavebníci na místě v pátek vysvětlovali, že betonová plocha musí ještě vyzrát, ale že v zásadě nic nebrání tomu, aby na ni první auta vjela už po víkendu.

„V příštím roce tady bude osazen ještě informační systém s tabulemi, která budou na vstupu do rekreačních lesů připomínat, že místo je zároveň vstupní branou do Železných hor,“ uvedl starosta Řezníček. Z tohoto důvodu bude na vstupu osazen rovněž menhir. Obrys tohoto vysokého kamenného bloku bude připomínat obrys České republiky.

Informační systém má stát zhruba 200 tisíc korun a samotné parkoviště město vybudovalo za čtyři miliony korun, přičemž v uvedené částce je zahrnut i milionový příspěvek Pardubického kraje. Proto bude v nápise na menhiru zmíněna i tato skutečnost. Na stavbě parkoviště jsme v pátek zastihli dlaždiče a další dělníky provádějící poslední úpravy na příjezdu.

„Objekt parkoviště pak bude doplněn ještě myčkou a opěrkami na jízdní kola. To vše se bude osazovat ještě teď o víkendu. V místě před okrajem lesa pak zbývá ještě dokončit některé terénní práce a samozřejmě bude nutný i úklid staveniště, to znamená odvoz zeminy a tak podobně,“ sdělil Jiří Dymák ze stavební firmy D&D Profi, která stavbu provádí.

Užitečné technické zázemí v podobě servisního stanoviště najdou na dokončeném parkovišti rovněž cyklisté. Nebude na něm chybět voda pro ostříkání zabláceného bicyklu nebo kompresor pro dofouknutí duší. Na parkovišti bude dostupná i sada nejpotřebnějšího nářadí pro základní servisní úkony.

Samotné parkování na Podhůře nebude zpoplatněno. S drobným výdajem musejí počítat pouze ti cyklisté, kteří si budou chtít umýt kolo ve zmíněné myčce. „Z tohoto důvodu bude myčka doplněna mincovním automatem,“ doplnil Jiří Dymák.

Dotace by pomohla

V dalších plánech města stále figuruje i úmysl zřídit na uvedeném místě areál Návštěvnického a vzdělávacího centra Podhůra. To by mělo návštěvníkům poskytnout zázemí na úrovni dnešní doby a popularizovat přitom činnost Městských lesů Chrudim, Národního geoparku Železné hory i ochránců přírody z CHKO Železné hory.

Město již disponuje příslušným stavebním povolením. Náklady na stavbu celého komplexu byly předběžně odhadovány na 30 milionů korun, avšak přednostním zbudováním parkoviště se uvedená suma snížila o 4,2 milionu korun. „Kdyby k tomu přišla dotace v rozsahu řekněme 10 milionů korun, tak věřím, že bychom vše mohli dostavět,“ sdělil začátkem tohoto roku chrudimský starosta Petr Řezníček.