„Víno Zámek Pardubice by mělo být symbolem náboženské tolerance i tolerance obecně, neboť se domníváme, že to je hodnota, kterou bychom si dnes měli z odkazu Viléma z Pernštejna odnést," vysvětlila mluvčí Východočeského muzea Pardubice Kateřina Procházková.

Vilém z Pernštejna byl velkorysým stavitelem Zámku Pardubice i zakladatelem slávy svého sídelního města. Dějiny ovlivnil také prosazováním politicky zaručené náboženské svobody. To v jeho době nebylo jinde v Evropě myslitelné. Sám vyrůstal jako kališník, ale zemřel jako katolík.