Rada Pardubického kraje na svém zasedání projednala a schválila vyhlášení 6. ročníku veřejné soutěže Stavba roku 2013 v Pardubickém kraji. Tuto soutěž vypisuje kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků a Svazem podnikatelů ve stavebnictví České republiky.

Seznámení s úrovní stavebnictví

„Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Pardubickém kraji, podpořit kvalitní realizace staveb na vysoké stavebně technické, uživatelské a estetické úrovni a zviditelnit stavební kulturu a výsledky práce architektů, stavebních inženýrů a dodavatelských firem v Pardubickém kraji," uvedla krajská radní Ludmila Navrátilová.

Do soutěže mohou být přihlášena pouze ta stavební díla, která byla zhotovena, zkolaudována nebo uvedena do provozu v období od 1. ledna 2011 do 30. června letošního roku. Uzávěrka je stanovena na 1. červenec 2013. Termín vyhodnocení soutěže, vyhlášení a zveřejnění výsledků je plánován na 12. září 2013 po ukončení jednání Zastupitelstva Pardubického kraje.
„Letos jsme do soutěže chtěli více zapojit také občany. Novinkou tedy bude cena veřejnosti, o které budou moci lidé hlasovat na portálu Pardubického kraje," doplnila Ludmila Navrátilová.
Vedle ceny veřejnosti se budou udělovat ve čtyřech kategoriích: rodinné a bytové domy, stavby občanské vybavenosti, stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství, stavby inženýrské a dopravní a veřejná prostranství. Jednotlivé stavby budou posuzovány zejména podle architektonické kvality stavby a jejího funkčního, prostorového a výtvarného řešení, začlenění stavby do okolního prostředí a dalších kritérií.

V porotě bude také náměstek hejtmana

Členem poroty bude i první náměstek hejtmana Roman Línek, který se na hodnocení soutěže podílel i v minulých letech: „Poslední ročník se konal před dvěma lety, kdy zvítězilo Muzeum barokních soch v Chrudimi a další finalista, Plavecký bazén v Litomyšli, dostal cenu Stavby roku i v celostátním kole. Je tedy vidět, že v kraji vznikají kvalitní stavby a tato soutěž je pomůže zviditelnit."