Mezi odborníky z České republiky a Slovenska přijali pozvání i dva renomovaní zahraniční hosté - Pol Maria Rommens z Univerzitní nemocnice v německém Mainzu a Stephen Andrew Sems z Mayo Clinic z amerického Rochesteru.

„Profesor Rommens měl čtyři přednášky, které se týkaly poranění pánve a léčby zlomenin. Zajímavá byla především témata klasifikací zlomenin pánve u seniorů. Doktor Sems nám ukázal poměrně složitou operační techniku, kterou používá při léčbě deformit dolní končetiny,“ poznamenal primář oddělení úrazové chirurgie Chirurgické kliniky Pardubické nemocnice Martin Carda.

Pardubický lékař Martin Pompach odprezentoval metodu léčby zlomenin patní kosti pomocí patního hřebu, jejímž je tvůrcem, a zhodnotil její výsledky u dvou stovek pacientů.

Konferenci pořádá Pardubická nemocnice ve dvouletých nebo tříletých cyklech.   (buk)