„Je to signál, že Pardubická nemocnice poskytuje služby ve vysoké kvalitě a že nadále pokračuje v nastoleném trendu,“ řekl ředitel Nemocnic Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Certifikát je platný tři roky, poprvé ho nemocnice získala v roce 2014. „Členové komise konstatovali, že Pardubická nemocnice za tři roky prošla velkou změnou,“ informovala ředitelka Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánka Fraňková.

Pardubická nemocnice dostala pochvalu za kvalitně odvedenou práci, trojice inspektorů během tří dnů kontrolovala plnění standardů ve třinácti oblastech a ověřovala zavedení systému pro zvyšování kvality. „V mnoha oblastech jsme získali plné bodové ohodnocení. Například v dostupnosti a kontinuitě péče, diagnostické péči, práci s léčivy nebo v řízení kvality a bezpečí,“ uvedla Kateřina Součková, vedoucí oddělení řízení kvality Pardubické nemocnice.

Pokud chce nemocnice zůstat akreditovaným zdravotnickým zařízením, bude v roce 2020 muset znovu projít šetřením a získat nový certifikát. (las)