Zatím největší cvičení od zkoušky povodňové evakuace v roce 2009 se chystá na příští týden v Pardubicích. Chystané cvičení Agens 2017 má simulovat útok teroristů v areálu univerzity.

"Vzhledem k událostem ve světě je toto cvičení na místě. Tentokrát z papírové formy přejdeme do reálné situace a doufám, že v Pardubicích jen u cvičení také zůstaneme," uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.
Scénář totiž počítá s dodávkou se dvěma teroristy. Policejní hlídka je sice zastaví, jeden z nich se však na místě odpálí. A k romě výbušniny u sebe ale bude mít i bojový plyn Sarin.

Na cvičení se budou podílet zaměstnanci magistrátu, městská a státní policie, hasiči, aktivní zálohy Armády České republiky ale i Dopravní podnik města Pardubic.

Celé cvičení bude rozděleno na etapy. Radnice, která jej organizuje, totiž chce jednotlivé části, které by jinak probíhaly naráz, hodnotit a měřit.

První bude evakuace 18. října. V té se zapojí jedna mateřská a tři základní školy. Jejich cílem bude zimní stadion jako hlavní evakuační centrum. "Celkový počet takto přesunutých osob bude asi osm set. Jde o to vyzkoušet situaci s velkým počtem osob, aby to odpovídalo případné realitě tohoto města," popisuje záměr cvičení Jiří Kyncl, vedoucí oddělení krizového řízení pardubické radnice.

Druhý den, 19. října, bude následovat samotné dění, které by evakuaci vyvolalo, tedy simulované odpálení nálože se sarinem. Zapojí se v něm jak profesionální hasiči z Pardubic, tak z Ústí nad Orlicí se specialním dekontaminačním kontejnerem.

"Chceme naostro vyzkoušet kompletní cyklus. Tedy od prvního incidentu až po finální zapojení nemocnice, která při té příležitosti vyzkouší spuštění traumaplánu. Na místě cvičení budou zranění s nejprve v péči hasičů, kteří zajistí nutnou dekontaminaci osob a až poté budou předání záchranné službě," Do cvičení se zapojí také příslušníci aktivních záloh. Spolu s policisty budou střežit perimetr "výbuchu".

Třetí den, tedy 20. října pak půjde o samotnou činnost organizačního štábu.

Organizátoři chtějí předejít i případnému zmatku. O cvičení tak i v okolí evakuovaných škol i univerzity budou veřejnost upozorňovat výstražné cedule v českém a anglickém jazyce, informovat má i radniční zpravodaj nebo stránky univerzity.