Všímavé pozorovatele zaujmou v lesích u Nové Vsi, Vrážného, Křenova, Žipotína, u Boršova, u Městečka Trnávka a na dalších místech   zvláštní kameny, které nesou německé i latinské nápisy.

Oslava panovníka

Kamennými monumenty se už nějakou dobu zabývá Petr Vomáčka z České Třebové. „Jedná se o pamětní kameny z doby vlády Jana II. Lichtenštejna. Tehdejší lesní personál je umístil v panských revírech ke čtyřicátému výročí jeho panování, proto je na kamenech vytesané také datum 12. 11. 1898," vysvětlil Petr Vomáčka. Kolem pamětních kamenů vznikaly dubové háje. „Lidé kolem nich vysázeli  čtyřicet dubů, dvacet letních a dvacet zimních. K tomu ještě osmnáct červených jako symbol, že na trůn usedl v osmnácti letech," uvedl hledač pamětních kamenů. V Boršově se dochovaly původní duby, v Nové Vsi je už nahradily smrky.

Kníže Lichtenštejn, kterého lidé nazývali Jan Dobrotivý, podporoval chudé a nemocné, zřizoval chudobince, léčebné ústavy i veřejné sady. Proslul také tím, že se na trůnu udržel ze všech českých panovníků nejdéle. „Celkem vládl sedmdesát roků a tři měsíce," upřesnil Petr Vomáčka.

Když se začal o kameny zajímat, s pomocí známého ze Slavkova u Brna získal staré historické mapy. Podle nich kameny vyhledává v Čechách i na Moravě. „Na kamenný památník v Rychnově na Moravě jsem přišel sám zhruba před pěti, sedmi lety. Nebyl ani v žádných mapách zaznamenaný," řekl Petr Vomáčka. Mapu, kde má všechny kameny zakreslené, si však z obavy před vandaly a nenechavci nechává pro sebe. „Kameny jsou sice většího formátu než hraničníky, přesto mám obavy,"  podotkl Petr Vomáčka.

Svědci minulosti

Na Moravskotřebovsku jsou všechny pamětní kameny Lichtenštejnů stejné – mohutné kamenné desky se sraženými hranami. Němí svědci minulosti dosahují zhruba metr až metr a půl výšky. Z přední strany je zahloubena plocha ve tvaru šestiúhelníku, do které rytci vytesali nápis. Odlišuje se od nich jen jediný památník. Ten mohou lidé zahlédnout v Žipotíně u Gruny. „Má podobu mohyly, do které kameníci zasadili  desku. Zhruba tři sta metrů odtud se nachází ještě obelisk s Lichtenštejnovými iniciálami. Také patří k pamětním kamenům. Na počest panovníka ho tam umístili kameníci, kteří kámen těžili," řekl Petr Vomáčka. Zruční řemeslníci památníky zhotovovali z kamene, který byl dostupný v dané lokalitě, nejčastěji z opuky.

Z původních téměř sto sedmdesáti kamenů na všech panstvích Lichtenštejnů v Čechách, na Moravě, ale také v Rakousku se jich dochovala zhruba stovka. Bohužel, někteří lidé pustili uzdu svojí fantazii a přetvořili  je k obrazu svému. „Tak dopadl pamětní kámen nedaleko Sušice. Někdo si s ním dal „práci" a přetesal ho. Udělal si z něho náhrobek pro svého psa. Původní Lichtenštejnovy iniciály nahradil nápis Věrnému příteli Danovi 1999-2004," dodal Petr Vomáčka.

O pátrání Petra Vomáčky na Orlickoústecku čtěte zde.