Aktuálně ulice slouží jen jako průchozí spojka mezi nádražím a centrem města, k zastavení šedý prostor neláká, pár laviček, které lze cestou potkat, často okupují bezdomovci. Připravovaná studie má za cíl městskou osu zatraktivnit.

„Cílem studie je navrátit Palackého třídu zpět mezi místa, která volíme nejen jako nezbytnou cestu na nádraží, ale která jsou atraktivní i pro trávení volných chvil,“ uvedl primátor Martin Charvát. Koncepční studie, která by měla být hotova v únoru příštího roku, bude společným podkladem pro všechny další úpravy v této lokalitě, ať už se bude jednat o rekonstrukci sítí, či úpravu veřejných prostranství.

Potenciálem oblasti se bude zabývat tým složený ze zaměstnanců Oddělení architektonické a urbanistické koncepce města a externích expertů zejména na veřejný prostor, dopravu, zeleň a participaci, ale slovo dostane i veřejnost.

Překážky na dostihovém závodišti tentokrát zdolávali lidé.
Překážky na dostihovém závodišti tentokrát zdolávali lidé

V současné době obyvatelé města i jeho návštěvníci mnoha úseky Palackého třídy projdou jen z nutnosti. „To by se mělo změnit, a proto spolu s dalšími odborníky z řad architektů včetně architektů zahradních, s urbanisty a dopravními specialisty připravujeme novou studii, kterou jsme cíleně nazvali Palackého > víc než spojka,“ objasnila náměstkyně vedoucí odboru hlavního architekta Zuzana Kavalírová.

Tvorba studie bude probíhat prostřednictvím workshopů a komunikace s veřejností. „Máme nashromážděna analytická data týkající se dopravy, zeleně, obchodů i povrchů a probíhá dotazníkové šetření, jehož výstupem budou informace o vnímání ulice veřejností,“ uvedl Štěpán Vacík z odboru hlavního architekta pardubické radnice s tím, že do procesu je zapojena veřejnost, podnikatelský sektor i zájmové skupiny, jako jsou senioři, studenti, ale i správci sítí a další.

Do studie se mohou zapojit i obyvatelé města, kteří na Palackého třídě bydlí nebo ulicí jen procházejí. Stačí na internetových stránkách města vyplnit krátký dotazník a podělit se o své názory. (als)