DANIEL DOSTRAŠIL
správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Ano, myslím, že má. Stejně jako na galavečer by nepustili člověka v řádném oděvu nebo do kavárny nepustí opilce. Podnikatel si sám určuje pravidla své provozovny a některé mohou být diskriminující. Nesmí ale diskriminovat na základě rasy, pohlaví nebo vyznání. Věková omezení trestná nejsou. Ale upřímně – kdo se vyhýbá službě rodinám se dětmi, je sám proti sobě. Děti vyrostou a stanou se sami zákazníky. Chytré firmy se soustředí na své budoucí zákazníky už dnes.

HANA CHVÁTILOVÁ
ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Z právního hlediska nemá, ze sociálního také ne a z čistě lidského? Kdo jiný by měl lépe posoudit vhodnost vstupu svého potomka do restauračního či jiného zařízení, než jeho rodič? A v tom je právě jádro pudla. Musel by se především zamyslet nad svými výchovnými metodami a nad tím, že svoje děti vychovává do každodenní interakce s ostatními lidmi. Aby tedy nedošlo k diskriminaci ječících a po hlavách ostatních hostů lezoucích dětí, bude asi muset majitel vedle místnosti pro kuřáky zřídit i další pro rodiče s malými svobodomyslnými trapiči.

PAVEL STRNAD
ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Přiznávám, že toto téma jde zcela mimo mě. Obecně by mělo platit, že majitel restaurace má právo zakázat vstup každému, kdo se nechová slušně, ruší ostatní hosty, ničí majetek apod. Ale snad ještě pořád platí, že za děti jsou odpovědní rodiče, takže řešením je buď vykázat celou rodinu, nebo se dohodnout na pravidlech pobytu. Ale možná je nová doba a děti počkají na obědvající rodiče mimo restauraci, třeba naproti v non-stop herně…

MAREK ŠNAJDAR
zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

To by byla škoda. Vždyť co se v mládí naučíš… Ovšem, když občas vidím tu „nevýchovu“, měl by mít hospodský právo zakázat vstup spíše některým rodičům…