Rekonstrukce bude rozdělena na dvě etapy. „První etapu zahajujeme v pondělí uzavřením poloviny vozovky ve směru od Chrudimi, kde bude vybourán kryt z dlažebních kostek a proveden nový kryt z cementobetonu. Stavební práce budou pokračovat odfrézováním stávajícího asfaltobetonového krytu a zároveň bude provedena pokládka asfaltobetonového krytu s přísadou nanosilika,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Práce by měly být hotové k 31. červenci.

„Tato část náměstí bude pro veškerou dopravu uzavřena, objízdná trasa bude vedena ulicí Teplého, přes obchvat ve směru na Hradec Králové a sjezdem na ulici Bělehradská. Silnice v opačném směru bude do konce července průjezdná,“ řekla mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.

Druhá etapa je naplánována na období od 1. do 31. srpna. Rozsah stavebních prací je obdobný jako u první etapy. Uzavřen bude směr k nádraží a na Skřivánek, objížďka povede ulicí Bělehradská, přes obchvat ve směru na Chrudim a sjezdem na ulici Teplého.

Zároveň v pondělí začne i rekonstrukce chodníku před ČSOB Pojišťovnou. Dostane nový povrch ze stejné velkoformátové dlažby, jaká byla použita v ulici 17. listopadu. Stejný bude také mobiliář.

„Rekonstrukce začne na severní straně Masarykova náměstí, tedy u arény a pokračovat bude směrem k Veselce. Práce musíme koordinovat s obnovou vozovky. Opravovat se tedy bude nejprve tam, kde se to nedotkne rekonstruované silnice, až pak se napojíme na nové obrubníky,“ konstatoval Jan Dvořáček z odboru majetku a investic pardubického magistrátu.

Od září do října bude oprava silnice pokračovat, a to na úseku od Masarykova náměstí po most Pavla Wonky, kde bude taktéž odfrézován stávající asfaltobetonový kryt a provedena pokládka asfaltobetonového krytu s přísadou nanosilika. „Tyto stavební práce budou probíhat z větší části o víkendech za částečné uzavírky,“ dodal Němec.